2020/00611 - M-KRAFT förstudie

Diarienummer:
2020/00611
Namn:
M-KRAFT förstudie
Projektnummer:
2020/00611
Projektägare:
Coompanion Göteborgsregionen, Coompanion Göteborgsregionen
Region:
Västsverige
Projektperiod:
2021-02-01 - 2021-10-31
Total projektbudget:
399 352
Beviljat ESF-stöd:
399 352
Kontaktperson:
Diana Ghinea
E-post:
diana.ghinea@coompanion.se
Stödmottagare postnr:
41502
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

M-kraft förstudien syftar till att samla den kraft som finns hos olika lokala aktörer i Mölndals områdena Kvarnby, Kikås och Forsåker , för att på så sätt främja integrationen på arbetsmarknaden av personer som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa. Genom denna förstudie etablerar och testar vi former för att föra samman arbetet med social och ekologisk hållbarhet. Konkret, det handla om att arbeta med social ansvarsfulla upphandlingar inom återvinning och återbruk. Förstudiens huvudresultat är en rapport som lägger grunden till en kommande, omfattande projektansökan för att skapa arbetstillfällen och arbetsträningsplatser på sociala företag. Andra resultat är: en kartläggning av lokala behöv och insatsområden, en struktur uppbyggnad (Mölndals aktörsnätvek) och genomföra en pilot/test av en reserverad cyckelupphandling.