information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00611 - M-KRAFT förstudie

Namn:
M-KRAFT förstudie
Region:
Västsverige
Projektägare:
Coompanion Göteborgsregionen, Coompanion Göteborgsregionen
Projektnummer:
2020/00611
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-02-01 - 2021-10-31
Total projektbudget:
399 352
Total Kostnader:
-2147483648
Beviljat ESF-stöd:
399 352
Kontaktperson:
Diana Ghinea
E-post:
diana.ghinea@coompanion.se
Specifikt mål:
2.1

M-kraft förstudien syftar till att samla den kraft som finns hos olika lokala aktörer i Mölndals områdena Kvarnby, Kikås och Forsåker , för att på så sätt främja integrationen på arbetsmarknaden av personer som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa. Genom denna förstudie etablerar och testar vi former för att föra samman arbetet med social och ekologisk hållbarhet. Konkret, det handla om att arbeta med social ansvarsfulla upphandlingar inom återvinning och återbruk. Förstudiens huvudresultat är en rapport som lägger grunden till en kommande, omfattande projektansökan för att skapa arbetstillfällen och arbetsträningsplatser på sociala företag. Andra resultat är: en kartläggning av lokala behöv och insatsområden, en struktur uppbyggnad (Mölndals aktörsnätvek) och genomföra en pilot/test av en reserverad cyckelupphandling.