2020/00610 - Kompetensanalys Skaraborg

Diarienummer:
2020/00610
Namn:
Kompetensanalys Skaraborg
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2020/00610
Projektägare:
Skaraborgs kommunalförbund, Skaraborgs kommunalförbund
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-01-01 - 2021-06-30
Total projektbudget:
591 004
Beviljat ESF-stöd:
591 004
Kontaktperson:
Åsa Jellinek
E-post:
asa.jellinek@skaraborg.se
Stödmottagare postnr:
54122
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
118

Syftet med projektet är ytterst att stärka strukturernas kapacitet att bidra till fungerande kompetensförsörjning, genom att de bidrar till att skapa ett inkluderande studie- och arbetsliv och förutsättningar för ett livslångt lärande. Projektet ligger i huvudsak inom följande "exempel på insatser" i utlysningen: "samverkan för att synliggöra strukturer som förhindrar ett mer effektivt nyttjande av existerande och framtida utbildningar."

I projektet kommer en normkritisk genomlysning av nuvarande strukturer att genomföras med hjälp av delphimetoden. Genomlysningen kommer att leda till ett antal rekommendationer som skall omsättas dels genom utveckling av strukturerna, dels i kommande projekt under flera år framöver.

Utöver detta kommer en form för en årligen återkommande strategiska analys som skall verka styrande för olika aktörer att utformas. Denna rapport, och dess analys, kommer också att påverka arbetet med att skapa inkluderande studie- och arbetsliv i syfte att få till stånd ett livslångt lärande i Skaraborg.