2020/00609 - Fenixz (med Z)

Namn:
Fenixz (med Z)
Region:
Västsverige
Projektägare:
Fyrbodals Kommunalförbund, Fyrbodals Kommunalförbund
Projektnummer:
2020/00609
Planerat antal deltagare:
2000
Projektperiod:
2021-02-01 - 2023-01-31
Total projektbudget:
22 487 301
Beviljat ESF-stöd:
10 570 829
Kontaktperson:
Cecilia Sandberg
E-post:
cecilia.sandberg@fyrbodal.se
Specifikt mål:
1.1

PROJEKTET erbjuder kompetensutvecklingsinsatser för anställda och ledare i SME företag i Fyrbodal och Skaraborg utifrån anställdas och företagens behov, potential och förmåga till utveckling. Syftet är att stärka individens ställning på arbetsmarknaden skapa ett hållbart arbetsliv, minska diskriminering på arbetsplatser och bryta könsstereotypa mönster.