2020/00604 - Breddad arbetsmarknad MTG

Diarienummer:
2020/00604
Namn:
Breddad arbetsmarknad MTG
Projektnummer:
2020/00604
Projektägare:
Mariestads kommun, Maria Nova Vuxenstöd
Region:
Västsverige
Projektperiod:
2021-01-01 - 2021-06-30
Total projektbudget:
399 771
Beviljat ESF-stöd:
399 771
Kontaktperson:
Maria Johansson Berg
E-post:
maria.johansson-berg@mariestad.se
Stödmottagare postnr:
54186
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Projektet ska utgöra grunden för en satsning på breddad arbetsmarknad i MTG-kommunerna. När vi har analyserat projektsatsningar mot den målgrupp som står allra längst från arbetsmarknaden ser vi att det inte går ihop. Det finns inga arbetsplatser på den ordinarie arbetsmarknaden för dessa människor. Det måste vi ändra på, så att arbetsmarknaden är breddad mot att det finns fler flexibla lösningar och former där man kan arbeta 100% av sin egen förmåga. Det saknas här idag. Utan detta arbete kan vi inte arbeta med målgruppen "längst från arbetsmarknaden"