information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00603 - Förstudie Regionala jobbspår

Namn:
Förstudie Regionala jobbspår
Region:
Västsverige
Projektägare:
Göteborgsregionen, Göteborgsregionen Arbetsmarknad och Social välfärd
Projektnummer:
2020/00603
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-02-01 - 2021-10-31
Total projektbudget:
397 860
Beviljat ESF-stöd:
397 860
Kontaktperson:
Linda Karlsson
E-post:
linda.karlsson@goteborgsregionen.se
Specifikt mål:
2.1

Göteborgsregionen (GR) vill i en förstudie utforska om det finns behov, intresse och förutsättningar hos kommuner, Arbetsförmedlingen och arbetsgivare inom Göteborgsregionen att utveckla regionala jobbspår.

Jobbspår är en metod för att rusta personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma i arbete. Samtidigt stödjer metoden arbetsgivares behov av kompetensförsörjning. Båda dessa perspektiv är utpekade fokusområden från GR:s politiska ledning. Även för flera av GR:s strategiska chefsnätverk är detta prioriterade frågor.

Lokala jobbspår lanserades 2018, men än idag finns inga regionala insatser för personer som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden och som av den anledningen inte bedöms kunna tillgodogöra sig en yrkesutbildning på gymnasial nivå. GR vill, genom denna förstudie, undersöka behov, intresse och förutsättningar att utveckla en sådan samverkan.

I de lokala jobbspåren har målgruppen framförallt varit nyanlända i etablering, men inte minst den pågående pandemin har också inneburit ett ökat behov av stöd bland flera grupper. Däribland ungdomar, tidigare nyanlända, personer med psykisk ohälsa eller funktionshinder. I förstudien ämnar vi också undersöka om det är möjligt och lämpligt att använda regionala jobbspår för fler målgrupper än nyanlända.