2020/00602 - Hantverksutveckling Väst

Diarienummer:
2020/00602
Namn:
Hantverksutveckling Väst
Projektnummer:
2020/00602
Projektägare:
Företagarna Västra Götaland, HantVerket
Region:
Västsverige
Projektperiod:
2021-02-01 - 2021-09-30
Total projektbudget:
395 022
Beviljat ESF-stöd:
395 022
Kontaktperson:
Mikael Erlandson
E-post:
me@foretagarna.se
Stödmottagare postnr:
46232
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Våren 2014 genomförde Företagarna en förstudie med syfte att utforska nuläge och förutsättningar för ett västsvenskt partnerskap avseende samverkan och utveckling av bland annat lärlingsprogram, arbetsplatsförlagt lärande, validering samt kompetensutveckling inom hantverksyrken.

Förstudien resulterade i att en regional centrumbildning bildades (Hantverkshuset) med syfte att utgöra en arbetsplats för västsvenska hantverksföretagare och nav för att få fler ungdomar intresserade av hantverksyrken, att främja integration och påskynda vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända och andra som befinner sig eller riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden samt att stärka samverkan mellan skola och arbetsliv.
Ett antal behovsområden har identifierats bland annat utveckling av lärlingsprogram och arbetsplatsförlagt lärande, process för att bättre matcha lärlingar och praktikanter med arbetsgivare, validering av fler hantverksyrken samt insatser för att höja status och intresse för hantverksutbildningar och yrken hos ungdomar.
Syftet med förstudien är att fördjupa oss i problemanalysen för att utforska utvecklings- och samverkansmöjligheter som kan ligga till grund för kommande utlysningar. Målet är att identifiera strategiska hinder och möjligheter för inträde på hantverkarnas arbetsmarknad. I vad mån behöver individer personligen rustas, motiveras, få redskap för att ta sig in på denna arbetsmarknad? Dessa hinder och möjligheter ska grupperas utifrån individ, organisation och samhällsnivå.
Det partnerskap som står bakom denna ansökan är Samordningsförbundet Göteborg, Företagarna i Västra Götaland, Företagarna Göteborg, Stiftelsen Hantverk & Utbildning samt Arbetsmarknad- och vuxenutbildningen Göteborg stad.