2020/00601 - Mobilisering ungas inkludering

Diarienummer:
2020/00601
Namn:
Mobilisering ungas inkludering
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2020/00601
Projektägare:
Halmstads kommun, Kommunledningsförvaltningen
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-03-01 - 2022-01-31
Total projektbudget:
396 230
Beviljat ESF-stöd:
396 230
Kontaktperson:
Stina Lindgren
E-post:
stina.lindgren@halmstad.se
Stödmottagare postnr:
30105
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Coronakrisen har på mycket kort tid slagit hårt mot våra samhällen. Medan viruset främst har drabbat äldre tycks det bli allt tydligare att den ekonomiska krisen på sikt kommer att slå särskilt hårt mot ungdomar och unga vuxna.
Arbetslösheten och den psykiska ohälsan ökar i Coronakrisens spår och unga tjejer och killar är en av de grupper som vi behöver kraftsamla kring för att möjliggöra omställning och motverka långtgående effekter av krisen. Vi vet att målgruppen är heterogen och att arbetsmarknaden och olika samhällsstrukturer redan innan Coronakrisen har skapat skilda förutsättningar för unga tjejers och killars förutsättningar som påverkas av bakgrund, familjeförhållanden och funktionsvariation. Det gör det än mer angeläget att i detta projekt öka kunskapen om målgruppens skiftande behov och förutsättningarna till bred samverkan i en ny tid.

Projektet syftar till att på sikt öka unga tjejer och killars, 15-29 år, etablering på arbetsmarknaden genom gemensam mobilisering av alla för målgruppen relevanta aktörer i och omkring Halmstad. Syftet är att utreda hur berörda aktörer kan mötas kring målgrupperna över organisations- och förvaltningsgränser. Detta ska i sin tur leda till att:
• Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla, oberoende av kön, bakgrund och funktionsvariation.
• Bidra till struktur-, samverkansbyggande och attitydpåverkande insatser till berörda aktörer.
• Bidra till ökad kunskap om målgruppens behov och behov av utökad och förändrad samverkan inom Halmstads kommun och med relevanta aktörer