information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00598 - Förstudie Jobb för Västsverige

Projektnummer:
2020/00598
Projektägare:
Sätt färg på Göteborg ekonomisk förening, Regionkontor Väst
Namn:
Förstudie Jobb för Västsverige
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-01-01 - 2021-06-30
Total projektbudget:
397 761
Beviljat ESF-stöd:
186 948
Kontaktperson:
Erling Zandfeld
E-post:
erling.zandfeld@maleriforetagen.se
Stödmottagare postnr:
41132
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Kopplat till Covid-19 effekter på arbetsmarknaden ökar arbetslösheten snabbt, både generellt och bland unga. Många unga respektive med invandrarbakgrund som kom i anställning mot slutet av högkonjunkturen har nu igen gått ut i arbetslöshet. Särskilt gäller detta inom turism, konferens, hotell och restaurang respektive inom butikshandel i ett flertal branscher. Varje år tillkommer nya ungdomskullar som får svårt att komma ut i sin första anställning och nya i alla åldersgrupper som måste lämna anställningar i krisande branscher.

Fastighetsbranschen och måleribranschen har inte drabbats alls lika hårt som vi befarade under våren. Behovet av nyrekrytering fortsätter och möjligheten finns därför att ta emot arbetssökande för kompletterings- och vidareutbildning som leder till permanenta anställningar. Utöver vår egna nuvarande kärnverksamhet, byggnadsmåleri, finns också stora möjligheter inom fastighetsförvaltning. Efterhand har vi fått ett omfattande nätverk med nära samverkan med båda kommunala bostadsbolag och privata fastighetsägare som utgör en perfekt grund för att verka inom nya nischer med arbetskraftsbehov.

Denna förstudie ska utöver sökning och formulering av ytterligare möjligheter inom fastighets- och byggsektorn även utreda möjligheten att vidga vårt arbetsmarknadsprojekt till hela ESF Västsveriges upptagningsområde.
Vi vill vara väl rustade att kunna formulera optimala ansökningar om genomförandeprojekt inom ramen för EUs nya ramperiod 2021-2027.