information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00596 - Framtidens kompetens

Projektnummer:
2020/00596
Projektägare:
Skaraborgs kommunalförbund, Skaraborgs kommunalförbund
Namn:
Framtidens kompetens
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
20
Projektperiod:
2021-04-01 - 2021-12-31
Total projektbudget:
384 357
Beviljat ESF-stöd:
384 357
Kontaktperson:
Caroline Lennemar
E-post:
caroline.lennemar@skaraborg.se
Stödmottagare postnr:
54122
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Förstudien ska utifrån tidigare genomförda projekt och rapporter ta fram en sammanhållen analys och dra slutsatser kring viktiga områden för samverkan och utveckling inom Skaraborgs kompetensförsörjningssystem. samt utifrån dessa skissa fram relevanta projektidéer och mobilisera viktiga samverkansaktörer för kommande genomförandeprojekt.

Skaraborgs Kommunalförbund vill i arbetet, tillsammans med delregionens kommuner (i form av såväl utbildningsanordnare som arbetsgivare) och näringsliv, ta ut en riktning för framtidens kompetenshöjning och bygga tåliga och flexibla strukturer för ett livslångt lärande. Ambitionen är att samla privata och offentliga arbetsgivare och relevanta utbildningsanordnare för ett livslångt lärande och inkluderande arbetsliv i Skaraborg.

Den riktning som Skaraborg vill sätta upp inför nästa programperiod handlar om:

- Ett jämställt och inkluderande arbetsliv, och
- Ökad kapacitet för omställning mot en biobaserad ekonomi och cirkulära affärsmodeller (helt i enlighet med remissversionen av VG2030 – den nya regionala utvecklingsstrategin).

Förstudien ska i sina rekommendationer skapa förutsättningar för förstärkning av utbildningssystemets relevans för arbetsmarknadens behov, en mer inkluderande och jämställd arbetsmarknad?m bättre förutsättningar för individer och organisationer att hantera omställning och göra så att fler arbetsgivare som tillämpar strategisk kompetensförsörjning.