information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00595 - Förstudie Fullföljda studier

Projektnummer:
2020/00595
Projektägare:
Göteborgsregionen, Göteborgsregionen / GR Utbildning
Namn:
Förstudie Fullföljda studier
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-04-01 - 2021-12-31
Total projektbudget:
396 838
Beviljat ESF-stöd:
396 838
Kontaktperson:
Sofia Reimer
E-post:
sofia.reimer@goteborgsregionen.se
Stödmottagare postnr:
40222
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Fullföljda studier har under många års tid varit ett prioriterat område hos medlemskommunerna i Göteborgsregionen. Kunskapsresultat och en fullföljd gymnasieexamen ses som avgörande för att minska risken för utanförskap och en framtida etablering på arbetsmarknaden.

Idag finns dock en relativt stor andel elever som inte fullföljer sina studier, och studieavbrottsfrågan har flera förklaringsfaktorer. Elevbehoven kopplat till främst psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsvariationer har förändrats de senaste åren, och skolpersonal saknar många gånger förutsättningar för att möta dessa elever. Parallellt med detta finns också en stor andel obehörig skolpersonal inom såväl grund- som gymnasieskola. Vidare spås elevkullarna i GR öka kommande år, vilket innebär fler elever med förändrade behov att möta för skolpersonalen.

GR önskar i en förstudie undersöka vilka förutsättningar och kompetens behörig och obehörig skolpersonal i grundskola och gymnasieskola har för att möta behoven hos elever i riskzon för att inte fullfölja sina studier. Genom en systematisk och fortlöpande datainsamling i form av intervjuer, fokusgrupper, statistik, forskningsöversikter samt omvärldsbevakning, är avsikten att förstudien ska resultera i ett underlag som ökar kännedom och kunskap bland strategiska beslutsfattare i kommunerna om vilka förutsättningar och kompetens hos skolpersonal som finns, samt ge förslag till möjliga genomförandeprojekt som bidrar till att förbättra anställningsbarheten såväl för elever som för skolpersonal.