information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00593 - Hållbart arbetsliv för alla?

Projektnummer:
2020/00593
Projektägare:
Lilla Edets kommun, Socialförvaltningen, Integrationsenheten
Namn:
Hållbart arbetsliv för alla?
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
40
Projektperiod:
2021-05-01 - 2022-01-31
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
Mai Lundell
E-post:
mai.lundell@lillaedet.se
Stödmottagare postnr:
43680
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Lilla Edets kommun ansöker förstudiemedel för att kunna fokusera på följande områden och frågeställningar i syfte att stärka och främja etableringen av hållbart arbetsliv för alla.

- hur kan utrikesfödda kvinnor (främst) komma ut i arbete och hur kan vi stärka deras förmåga och inställning till att arbeta utanför hemmet
- hur kan vi stärka unga med funktionsvariationer i att finna egna vägar till arbete/studier
- hur kan vi skapa miljöer och arbetsplatser med större grad av flexibilitet, tillgänglighet och tolerans för mångfald så att fler individer och helst alla kan bidra i samhället och känner sig behövda och stärka i sin egen rätt
- hur kan vi bredda utbudet av olika slags samhällstjänster, innovationer och arbetsplatser med tex sociala företag och ASF

Vi vill arbeta på fler nivåer:
1. Mellan kommunal/kommunövergripande nivå: Kartläggning av strukturer och samverkan mellan olika aktörer för att undan dröja hinder och skapa beredskap och medvetenhet för vinsten med hållbart arbetsliv för alla
2. Kommunövergripande nivå: Effektivisera interna processer och samordning, förändra attityder och synsätt samt stärka kompetensen hos medarbetare i att upptäcka och ta vara på möjligheter snarare än hantera problem vilket kan ge en mer hållbar riktning för arbetslivsintegration
3. Individnivå: Utveckling och förbättring av former och metoder för kompetenskartläggning, stöd och vägledning, utvidga synsättet på egen förmåga och möjligheter.