2020/00592 - Förstudie: Vägar framåt

Projektnummer:
2020/00592
Projektägare:
Medborgarskolan Region Väst, Medborgarskolan Region Väst
Namn:
Förstudie: Vägar framåt
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
20
Projektperiod:
2021-01-01 - 2021-06-30
Total projektbudget:
395 562
Beviljat ESF-stöd:
395 562
Kontaktperson:
Andreas Berglund
E-post:
andreas.berglund@medborgarskolan.se
Stödmottagare postnr:
41301
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Arbetmarknaden blir allt mer komplex och de arbeten som finns kräver i större utsträckning att arbetstagaren är autonom och självgående något som kan vara mycket utmanande för personer som är nya eller ha liten erfarenhet av arbetslivet. Detta innebär också att personer som står utanför arbetsmarknaden en längre tid på grund av arbetslöshet eller sjukdom har allt svårare att återträda i arbete.
Förstudien syftar till att undersöka frågeställningar kring samverkan mellan ideella organisationer och myndigheter. Vidare syftar den till att undersöka hur samverkan med arbetsgivare kan ske i syfte att minska stigmatisering av sjukskrivna och arbetslösa personer. Förstudien syftar även till att undersöka huruvida folkbildningspedagogik- och metodik kan ligga till grund för metoder i ett kommande projekt. Om förutsättningar finns kommer även en projektansökan att skrivas.
Förstudien kommer att genomföras av en erfaren projektledare som är anställd, eller rekryteras, av Medborgarskolan. Förstudien genomförs på heltid från januari till maj 2021.
Resultatet kommer att presenteras i en slutrapport vid ett seminarium och även spridas till dem som visat intresse.