information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00592 - Förstudie: Vägar framåt

Namn:
Förstudie: Vägar framåt
Region:
Västsverige
Projektägare:
Medborgarskolan Region Väst, Medborgarskolan Region Väst
Projektnummer:
2020/00592
Planerat antal deltagare:
20
Projektperiod:
2021-01-01 - 2021-06-30
Total projektbudget:
395 562
Beviljat ESF-stöd:
395 562
Kontaktperson:
Andreas Berglund
E-post:
andreas.berglund@medborgarskolan.se
Specifikt mål:
2.1

Arbetmarknaden blir allt mer komplex och de arbeten som finns kräver i större utsträckning att arbetstagaren är autonom och självgående något som kan vara mycket utmanande för personer som är nya eller ha liten erfarenhet av arbetslivet. Detta innebär också att personer som står utanför arbetsmarknaden en längre tid på grund av arbetslöshet eller sjukdom har allt svårare att återträda i arbete.
Förstudien syftar till att undersöka frågeställningar kring samverkan mellan ideella organisationer och myndigheter. Vidare syftar den till att undersöka hur samverkan med arbetsgivare kan ske i syfte att minska stigmatisering av sjukskrivna och arbetslösa personer. Förstudien syftar även till att undersöka huruvida folkbildningspedagogik- och metodik kan ligga till grund för metoder i ett kommande projekt. Om förutsättningar finns kommer även en projektansökan att skrivas.
Förstudien kommer att genomföras av en erfaren projektledare som är anställd, eller rekryteras, av Medborgarskolan. Förstudien genomförs på heltid från januari till maj 2021.
Resultatet kommer att presenteras i en slutrapport vid ett seminarium och även spridas till dem som visat intresse.