2020/00584 - Vägen till Yalla Boden

Projektnummer:
2020/00584
Projektägare:
Coompanion Norrbotten ek för, Coompanion Norrbotten
Namn:
Vägen till Yalla Boden
Region:
Övre Norrland
Planerat antal deltagare:
25
Projektperiod:
2021-02-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
9 312 955
Beviljat ESF-stöd:
4 371 750
Kontaktperson:
Kristin Bergwall
E-post:
kristin.bergwall@coompanion.se
Stödmottagare postnr:
97232
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Projektet Vägen till Yalla Boden drivs av Coompanion Norrbotten i samverkan med Bodens kommun och lokala aktörer och föreningar i Boden. Projektet syftar till att skapa ökade möjligheter för främst utrikesfödda och långtidsarbetslösa kvinnor i Boden att komma närmare arbetsmarknaden genom utveckling av deras yrkesmässiga färdigheter och genom ett ökat psykiskt och socialt välbefinnande. Projektet tar inspiration av konceptet Yalla Trappan utvecklat i Rosengård och syftar till att skapa förutsättningar för att starta arbetsintegrerande sociala företag och verksamheter i Boden tillsammans med projektets deltagare.