information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00584 - Vägen till Yalla Boden

Projektnummer:
2020/00584
Projektägare:
Coompanion Norrbotten ek för, Coompanion Norrbotten
Namn:
Vägen till Yalla Boden
Region:
Övre Norrland
Planerat antal deltagare:
25
Projektperiod:
2021-02-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
9 312 955
Beviljat ESF-stöd:
4 371 750
Kontaktperson:
Kristin Bergwall
E-post:
kristin.bergwall@coompanion.se
Stödmottagare postnr:
97232
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Projektet Vägen till Yalla Boden drivs av Coompanion Norrbotten i samverkan med Bodens kommun och lokala aktörer och föreningar i Boden. Projektet syftar till att skapa ökade möjligheter för främst utrikesfödda och långtidsarbetslösa kvinnor i Boden att komma närmare arbetsmarknaden genom utveckling av deras yrkesmässiga färdigheter och genom ett ökat psykiskt och socialt välbefinnande. Projektet tar inspiration av konceptet Yalla Trappan utvecklat i Rosengård och syftar till att skapa förutsättningar för att starta arbetsintegrerande sociala företag och verksamheter i Boden tillsammans med projektets deltagare.