information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00583 - Ung resurs

Namn:
Ung resurs
Region:
Övre Norrland
Projektägare:
Samordningsförbundet Skellefteå Norsjö, Skellefteå
Projektnummer:
2020/00583
Planerat antal deltagare:
20
Projektperiod:
2021-02-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
4 125 024
Beviljat ESF-stöd:
1 938 203
Kontaktperson:
Elin Gren
E-post:
elin.gren@skelleftea.se
Specifikt mål:
2.3

Samordningsförbundet Skellefteå Norsjö söker medel i utlysningen "Vägar till arbete för dem som står särskilt långt från arbetsmarknaden":
Projektet riktar sig till ungdomar i ålder 16-24 år som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknad eller studier. Under projektperioden kommer ca 20 ungdomar att delta.

Deras erfarenheter av att befinna sig i utsatta lägen kommer att tas tillvara som expertkunskap för att lära oss hur myndigheter kan strukturera sina insatser på ett sätt som skapar hållbara och långsiktiga insatser för att förebygga utanförskap, men också stöttar den som redan är där. Projektpartners är Skellefteå och Norsjö kommuner samt Region arbetar med målgruppen.

Projektet förväntas resultera i:
-Att deltagande kvinnor och män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden har utvecklat sin kompetens och står därmed närmare eller har stärkt sin ställning på arbetsmarknaden.
-Att skapa innovationer genom att tillämpa nya metoder, tekniker, tjänster, processer eller organisatoriska former för att öka individers anställningsbarhet eller föra dem närmare arbetsmarknaden.