2020/00582 - DIGILO Digital kompetens

Projektnummer:
2020/00582
Projektägare:
Region Västerbotten, Näringsliv och samhällsbyggnad
Namn:
DIGILO Digital kompetens
Region:
Övre Norrland
Planerat antal deltagare:
300
Projektperiod:
2021-03-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
3 022 843
Beviljat ESF-stöd:
3 022 843
Kontaktperson:
Lars Eriksson
E-post:
lars.eriksson@regionvasterbotten.se
Stödmottagare postnr:
90327
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Projektets mål är att höja den digitala kompetensen hos medarbetare inom administration och stödfunktioner i offentlig sektor samt att stärka organisationens förmåga att genomföra digitalt förändringsarbete. Digitaliseringen är en stark förändringsfaktor i samhället och personal inom offentlig förvaltning behöver utveckla sin digitala kompetens för att vara relevanta på arbetsmarknaden och för att kunna vara medskapande i den digitala transformation som offentlig sektor står inför.

Projektet kommer att analysera behovet av digital kompetens både på en individuell nivå och i form av en modell där utfallet av aktiviteter kan utvärderas utifrån indikatorer i en så kallad effektkedja. Utbildningsinsatsen berör personal i Västerbottens stora kommuner och Region Västerbotten. Lärresurserna som produceras och används i projektet kommer att vara webbaserade, öppna och tillgängliga för alla.

En ökad digital kompetens ger den enskilde medarbetaren förutsättningar för professionell utveckling och förmåga att bidra till en innovativ kommunal förvaltning som i sin tur kan säkra framtidens välfärd genom att använda digitaliseringens möjligheter.