2020/00581 - MESSA

Diarienummer:
2020/00581
Namn:
MESSA
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2020/00581
Projektägare:
Urkraft ASF AB, Urkraft
Region:
Övre Norrland
Planerat antal deltagare:
60
Projektperiod:
2021-02-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
8 332 338
Beviljat ESF-stöd:
3 930 245
Kontaktperson:
Therese Lundgren
E-post:
therese@urkraft.se
Stödmottagare postnr:
93162
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

MESSA - Metod Evidens Samverkan Studier Arbete

Att använda sig av evidensbaserade metoder i arbetet med att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv samt skapa större möjligheter för målgrupperna att skapa sig en långsiktigt hållbar situation på arbetsmarknaden blir allt mer viktigt.Projektet bygger på erfarenheter från projekt EmployAble samt nationell och internationell forskning. Arbetsmetoderna vi ska testa i projektet ska vara evidensbaserade samt ha förankring i individens behov samt myndigheternas resurser och möjlighet till implementering.

De evidensbaserade metoder vi väljer att arbeta med i detta projekt är Supported Education i kombination med Supported Employment, Individual Placement and Support (IPS) samt Bostonmodellen. Projektet ska testa vilken/vilka av dessa metoder som visar på bästa resultaten för individen och som också har störst chans att implementeras och bli en långsiktigt hållbar metod att använda oss av i Skellefteå.

I projektet ska vi sätta samman tre referensgrupper med deltagare som ska få stöd enligt de tre metoderna. Individens önskemål ska vägleda valet av insats.

Varje grupp ska bestå av 5 kvinnor och 5 män och totalt 30 personer kommer att delta i testverksamheten. Personal på Urkraft, Psykiatrin och Skellefteå kommun kommer att ansvara för arbetet med målgrupperna och ska tillsammans testa och utvärdera metodernas nytta och resultat. Projektet ska sedan skapa förutsättningar i samråd med deltagande samverkansaktörer till att skala upp verksamheten och testa den/de utvalda metoderna i större skala.