2020/00580 - Klivet Vidare 2.0

Diarienummer:
2020/00580
Namn:
Klivet Vidare 2.0
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2020/00580
Projektägare:
Haparanda kommun, Arbetsmarknadsenhet
Region:
Övre Norrland
Planerat antal deltagare:
50
Projektperiod:
2021-02-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
5 290 097
Beviljat ESF-stöd:
2 486 562
Kontaktperson:
Mona Niva
E-post:
mona.niva@haparanda.se
Stödmottagare postnr:
95331
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Haparanda kommun har en högre arbetslöshet än länet i övrigt, det är många som står utanför arbetsmarknaden och behöver försörjningsstöd eller riskerar behöva försörjningsstöd. Detta projekt ska bryta den negativa trenden av ett växande antal i utanförskap. Vi vill stödja individerna och bryta barriärerna för hur de kan (åter)inträda på arbetsmarknaden och öka sin självförsörjning.

Projektet ska bygga på tidigare erfarenheter och skapa en metodik för hur jobbcoacher på kommunens arbetsmarknadsenhet kan stötta människor som uppbär försörjningstöd att närma sig eller (åter) bli del av arbetsmarknaden. En viktig del i metodiken är att arbeta nära arbetsgivare och stärka kontakterna mellan arbetsgivare och individerna som idag har en lång resa framför sig för att åter ha en plats på arbetsmarknaden.

Vi ska också stärka samarbetet med Torneå kommun, för att stärka de kommunala banden inom en delad arbetsmarknadsregion.