information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00554 - Vamos

Namn:
Vamos
Region:
Västsverige
Projektägare:
Socialförvaltning Sydväst, Avdelning vuxna och försörjningsstöd
Projektnummer:
2020/00554
Planerat antal deltagare:
130
Projektperiod:
2021-02-01 - 2023-01-31
Total projektbudget:
10 015 887
Beviljat ESF-stöd:
6 703 354
Kontaktperson:
Pia Björking Petersson
E-post:
pia.bjorking-petersson@socialsydvast.goteborg.se
Specifikt mål:
2.3

Vamos - val av möjligheter och sysselsättning syftar till att individer med en sammansatt problematik ska närma sig den öppna arbetsmarknaden. Inom målgruppen prioriteras unga, personer med beroendeproblematik samt långtidsberoende av försörjningsstöd. Genom att utgå från deltagarens behov och utgångsläge kommer coacher matcha det stöd som behövs till varje individuell deltagare. Kompetens kring arbetsmarknaden och hur man kan arbeta med denna målgrupp kommer stärkas hos socialtjänst och arbetsgivare. För att konkretisera detta arbete utvecklas, tillsammans med målgrupp och arbetsgivare, en bemanningsenhet där målgruppen och arbetsgivare får särskilt stöd för att matchas med varandra och våga ta chansen att satsa. Projektet kommer bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad och en mer testad och vidareutvecklad metod för individanpassade insatser med fokus på den öppna arbetsmarknaden.