information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00547 - Nytänk 2.0

Namn:
Nytänk 2.0
Region:
Västsverige
Projektägare:
Svenljunga Kommun, Arbetsmarknadsenheten
Projektnummer:
2020/00547
Planerat antal deltagare:
66
Projektperiod:
2021-02-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
9 198 452
Beviljat ESF-stöd:
6 163 161
Kontaktperson:
Madde Lind
E-post:
madde.lind@svenljunga.se
Specifikt mål:
2.3

Projektet Nytänk2.0 är ett projekt som ska arbeta med att hitta metoder som gör att utrikesfödda personer, som av olika anledningar står långt från arbetsmarknaden, snabbare kommer i egen försörjning. Detta genom att deltagare kombinerar SFI, Nytänk2.0 och praktiska aktiviteter genom suggestopedi inspirerande metoder.

I projekt Nytänk2.0 riktar vi oss mot utrikesfödda män och kvinnor som står långt från arbetsmarknaden. Genom tidigare projekt Nytänk har vi skaffat oss kunskaper och erfarenheter som kommer att ligga till grund för utvecklandet av metoder. Genom att arbeta med alternativa metoder för språkutveckling, ha ett fokus på fysisk och psykisk hälsa samt aktivt arbeta mot det lokala näringslivet vill vi få deltagarna att ta ett steg närmre arbetsmarknaden

Ett visst fokus kommer att vara på kvinnor med kort eller ingen skolbakgrund, som är den grupp som står längst bort från egen försörjning. Genom att medvetet arbeta med kulturella utmaningar och kvinnors hälsa vill vi stärka deras position i samhället och minska utanförskapet. Vi kommer att arbeta med det svenska språket genom att förlägga delar av undervisningen i verksamheter där man arbetar praktiskt som till exempel på Arbetsmarknadsenhetens egna verksamheter (Snickeriet, Vintagebutiken) och på en bondgård.

För att ha kontroll över sitt liv i det svenska samhället krävs grundläggande kunskaper i matematik och inom IKT. Dessa två områden kommer också att vara en del av innehållet i projektet