2020/00545 - Cresco Creare

Projektnummer:
2020/00545
Projektägare:
Samordningsförbundet Skaraborg, Samordningsförbundet Skaraborg
Namn:
Cresco Creare
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
370
Projektperiod:
2021-01-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
27 339 527
Beviljat ESF-stöd:
18 303 053
Kontaktperson:
Ann-Sofie Lövgren
E-post:
ann-sofie.lovgren@samskaraborg.se
Stödmottagare postnr:
53130
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Cresco Creare - Växa & utvecklas, är ett Skaraborgsgemensamt projekt med flexibla och fördomsfria insatser. Den danska BIP-studien lägger grunden för en metod där kartläggning och uppföljning av individens arbetsförmåga mäts och förbättras med hjälp av progressionskort. Projektet avser testa och utveckla BIP-modellen till en “Skaraborgsmodell". 370 individer från 10 olika kommuner i Skaraborg med försörjning antingen från kommunen eller från Försäkringskassan kommer att delta i projektet. Projektet kommer att arbeta med deltagare i behov av stöd inom målgrupperna; psykisk ohälsa, missbruksproblematik och utrikesfödda. Visionen med projektet är att fler individer når arbete/studier med hjälp av en samordnad Skaraborgsmodell.