information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00545 - Cresco Creare

Namn:
Cresco Creare
Region:
Västsverige
Projektägare:
Samordningsförbundet Skaraborg, Samordningsförbundet Skaraborg
Projektnummer:
2020/00545
Planerat antal deltagare:
370
Projektperiod:
2021-01-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
27 339 527
Beviljat ESF-stöd:
18 303 053
Kontaktperson:
Ann-Sofie Lövgren
E-post:
ann-sofie.lovgren@samskaraborg.se
Specifikt mål:
2.3

Cresco Creare - Växa & utvecklas, är ett Skaraborgsgemensamt projekt med flexibla och fördomsfria insatser. Den danska BIP-studien lägger grunden för en metod där kartläggning och uppföljning av individens arbetsförmåga mäts och förbättras med hjälp av progressionskort. Projektet avser testa och utveckla BIP-modellen till en “Skaraborgsmodell". 370 individer från 10 olika kommuner i Skaraborg med försörjning antingen från kommunen eller från Försäkringskassan kommer att delta i projektet. Projektet kommer att arbeta med deltagare i behov av stöd inom målgrupperna; psykisk ohälsa, missbruksproblematik och utrikesfödda. Visionen med projektet är att fler individer når arbete/studier med hjälp av en samordnad Skaraborgsmodell.