2020/00542 - Nyckelprojektet

Diarienummer:
2020/00542
Namn:
Nyckelprojektet
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2020/00542
Projektägare:
Göteborgs stad, Socialförvaltningen Centrum
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
100
Projektperiod:
2021-02-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
9 034 647
Beviljat ESF-stöd:
4 246 285
Kontaktperson:
Paul Wallner
E-post:
paul.wallner@socialcentrum.goteborg.se
Stödmottagare postnr:
40060
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Göteborgs stad tar regelbundet emot flyktingar och anhöriginvandrare som behöver skräddarsydda insatser för att komma in i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden. Med Nyckelprojektet vill vi utveckla vårt mottagande för att färre ska riskera att hamna i långtidsarbetslöshet och utanförskap.
Vi kommer att arbeta med målgrupperna:
a) lågutbildade kvinnor och män
b) kvinnor
c) familjer i komplexa familjesituationer, t.ex. vissa kvotfamiljer.
Utgångspunkterna är välfärdskunskap, jämställdhet mellan kvinnor och män, samhällsorientering, arbetsmarknadsinsatser mm. Vi kommer att försöka möta deltagarna både på deras modersmål och på svenska för att informationen ska landa rätt och ge dem det stöd som de behöver.
På grund av COVID-19 pandemin så ser vi extra svåra förutsättningar för vår målgrupp som riskerar att hamna ännu längre ifrån etablering på arbetsmarknaden.