2020/00528 - Klara, Färdiga, Kvinna

Diarienummer:
2020/00528
Namn:
Klara, Färdiga, Kvinna
Projektnummer:
2020/00528
Projektägare:
Nya Kompisbyrån (NKB), Nya Kompisbyrån
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
320
Projektperiod:
2020-12-01 - 2022-12-30
Total projektbudget:
10 739 486
Beviljat ESF-stöd:
10 739 486
Kontaktperson:
Lina Bergström
E-post:
lina.bergstrom@nyakompisbyran.se
Stödmottagare postnr:
11865
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

"Klara, Färdiga, Kvinna" är ett projekt där Nya Kompisbyrån, tillsammans med Folkuniversitetet stöttar utrikes födda kvinnor som står långt utanför arbetsmarknaden och/eller studier att komma in i eller närmare arbete och/eller studier.

Insatsen består av en rustande utbildning, Färdighetsprogrammet, som är inspirerad av Folkuniversitetets tidigare arbete med målgruppen samt en matchningskomponent både där deltagare matchas med en etablerad svensk med erfarenhet inom träffens tema och där deltagare har möjlighet att matchas med en kvinnlig mentor efter kursen. Att matcha och skapa möten är Nya Kompisbyråns expertområde. På så sätt får deltagarna individuellt stöd, ett utökat nätverk och information som kan hjälpa dem in i eller närmare arbete och/eller studier. I mötet sker ofta en "informell validering" vilket innebär att en etablerad svensk genom samtal bedömer ungefär på vilken nivå det är rätt att öppna dörrar för personen till sitt kontaktnät och in på arbetsmarknaden, oavsett om denna person har formell validering eller ej. Under mötet sker ofta också en "informell utbildning" i såväl det svenska språket som i svenska sociala koder som är bra att känna till.

Kursen äger rum på Folkuniversitetets lokaler i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Sundsvall och består av fem träffar med olika teman som samverkansparterna anser vara viktiga för att hjälpa målgruppen i sin etablering. Vid varje träff finns det tillgång till barnpassning. Utöver kursen erbjuder insatsen även särskilda träffar om jämställt föräldraskap, vägar till studier och informationsträffar med den lokala Arbetsförmedlingen.

Det övergripande syftet med "Klara, Färdiga, Kvinna" är att rusta fler från målgruppen för arbete och/eller studier samtidigt som möten med etablerade svenskar bidrar till en informell validering av deltagarens kompetenser. På så sätt underlättas målgruppens väg in i systemet och därmed etablering och inkludering i samhället. Det utökade nätverket och den informella valideringen är särskilt viktiga med tanke på att 7 av 10 företag rekryterar med hjälp av kontakter.