2020/00488 - Hållbara Intraprenörer

Diarienummer:
2020/00488
Namn:
Hållbara Intraprenörer
Projektnummer:
2020/00488
Projektägare:
Almi Företagspartner AB, Klarabergsviadukten 70
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
3000
Projektperiod:
2020-10-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
44 995 982
Beviljat ESF-stöd:
44 995 982
Kontaktperson:
Anna Nordström
E-post:
anna.nordstrom@almi.se
Stödmottagare postnr:
10724
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Projektets syfte är att öka hållbarhetskompetensen hos yrkesverksamma inom små- och medelstora företag över hela landet som med sina nya kunskaper om hållbarhet kan initiera och genomföra relevanta åtgärder inom sina respektive organisationer både under och efter projektets genomförande samt säkerställa att man integrerar hållbarhet i företagets alla processer, produkter och tjänster. Därmed bidrar projektet till att fler av Sveriges små och medelstora företag över hela landet växer hållbart. De långsiktiga målen har en positiv effekt på samhällsutvecklingen regionalt, nationellt och globalt.