2020/00488 - Hållbara Intraprenörer

Namn:
Hållbara Intraprenörer
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Almi Företagspartner AB, Klarabergsviadukten 70
Projektnummer:
2020/00488
Planerat antal deltagare:
3000
Projektperiod:
2020-10-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
44 995 982
Beviljat ESF-stöd:
44 995 982
Kontaktperson:
Anna Nordström
E-post:
anna.nordstrom@almi.se
Specifikt mål:
1.1

Projektets syfte är att öka hållbarhetskompetensen hos yrkesverksamma inom små- och medelstora företag över hela landet som med sina nya kunskaper om hållbarhet kan initiera och genomföra relevanta åtgärder inom sina respektive organisationer både under och efter projektets genomförande samt säkerställa att man integrerar hållbarhet i företagets alla processer, produkter och tjänster. Därmed bidrar projektet till att fler av Sveriges små och medelstora företag över hela landet växer hållbart. De långsiktiga målen har en positiv effekt på samhällsutvecklingen regionalt, nationellt och globalt.