2020/00437 - Trappan Resurscenter

Diarienummer:
2020/00437
Namn:
Trappan Resurscenter
Projektnummer:
2020/00437
Projektägare:
ABF Örebro, ABF Örebro
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
100
Projektperiod:
2021-01-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
13 832 497
Beviljat ESF-stöd:
6 500 919
Kontaktperson:
Åsa Wilson
E-post:
asa.wilson@abf.se
Stödmottagare postnr:
70362
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Trappan resurscenter ska bidra till att utlandsfödda kvinnor som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden kommer i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.
Projektets syfte är att arbeta integrerat med problematiken: bristande språkkunskaper, bristande förståelse för den svenska arbetsmarknaden och det svenska samhället, samt fysisk och psykisk ohälsa.
Trappan resurscenter kombinerar studier i svenska språket och svensk samhällskunskap med praktik på ett flertal arbetsplatser i Örebro.
Syftet är att skapa möjligheter för deltagarna att utveckla en grupptillhörighet utanför hemmet och utanför den egna språkgruppen.
Projektet vill bereda möjligheter för deltagarna att bygga upp sin självkänsla, ifrågasätta traditionella könsroller och känna att de själva kan påverka och ta kontroll över både sin sociala situation och sin fysiska och psykiska hälsa.
Projektet bereder möjligheter för deltagarna att utveckla sitt kontaktnät, knyta nya yrkesmässiga och sociala kontakter och få ett bättre självförtroende.
Trappan resurscenter ger deltagarna teoretiska verktyg för att förstå den svenska arbetsmarknadens krav och mekanismer. Vi samtalar om arbetssökarprocessen, utbildningskrav inom olika yrken, arbetsplatskulturer och rättigheter och skyldigheter på jobbet.
Slutligen får samtliga deltagare möjlighet att prova yrkeslivet inom olika yrken på olika arbetsplatser. De får prova olika yrken för att kunna göra ett val inför framtiden. De får prova flera olika arbetsplatser för att känna att de har möjlighet att begå misstag, lära sig av dem och gå vidare till nästa praktikperiod med realistiska förväntningar och större självsäkerhet.
Utöver gruppundervisning och praktik tilldelas varje deltagare en kontaktperson bland medarbetarna. Kontaktpersonen hjälper till och stöttar i jobbsökarprocessen och andra problem som deltagaren behöver hjälp med.

Under en tvåårsperiod ska 100 kvinnor delta i projektet.
All verksamhet ska genomsyras av ett tillgänglighetsperspektiv och ett starkt fokus på ickediskriminering.