2020/00432 - Give and Get 2.0

Diarienummer:
2020/00432
Namn:
Give and Get 2.0
Projektnummer:
2020/00432
Projektägare:
Arbetsförmedlingen Eskilstuna, Arbetsförmedlingen Sörmland
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
500
Projektperiod:
2020-10-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
38 451 267
Beviljat ESF-stöd:
18 072 046
Kontaktperson:
Sam Farsani
E-post:
sam.farsani@arbetsformedlingen.se
Stödmottagare postnr:
63105
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Give and Get 2.0 har som mål att förbättra och tillvara ta arbetskraftsresursens kompetenser så de inte går förlorade på grund av att individer befinner sig i långtidsarbetslöshet. Syftet är att de ska få erfarenhet från ett yrke på den arbetsmarknaden genom praktik. Praktiken ökar dina chanser att få arbeta i ett yrke du har kompetens för.
Före praktiken förbereds du för den arbetsmarknaden. Vi träffar olika företag, diskuterar hur du hittar arbete inom önskat yrke och vilka regler/kultur som råder inom det företaget/branschen. Du gör studiebesök och träffar personer som berättar om hur de gjorde för att hitta arbete. I vissa fall kan du få dina kunskaper bedömda eller en kompletterande utbildning. Efter praktiken har du ökat dina chanser att hitta en anställning.
I Give and Get 2.0 handlar det om att fördjupa, utveckla och befästa arbetssätt. Att även samarbetat med lokala jobb spår i länet för att tillsammans nå bättre resultat. Vi vill prova ha flera kvinnor i projektet då vi upplever de har störst behov. Det som vi även kommer prova och utveckla ännu mera är att genomföra projektet digitalt det vill säga på distans, när behov finns.