information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00402 - DUPL-O

Projektnummer:
2020/00402
Projektägare:
Teknikföretagen Service AB, Näringspolitisk avdelning, TNP
Namn:
DUPL-O
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
1200
Projektperiod:
2020-08-03 - 2022-09-30
Total projektbudget:
22 271 521
Beviljat ESF-stöd:
10 467 615
Kontaktperson:
Mats Andersson
E-post:
mats.andersson@teknikforetagen.se
Stödmottagare postnr:
11485
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

DUPL-O, DigitalUtbildningsPlattform-Online

Kortsiktigt erbjuds genom DUPL-O, kompetensutveckling för individer som permitterats, varslats eller är anställda inom branscher som drabbats hårt av covid-19-utbrottet 2020. Konkret innebär det att ett samlat utbud av digitala utbildningar tillgängliggörs genom en lärportal så fort som möjligt för att nå industriföretag med korttidsarbetande anställda.

I ett samarbete mellan Vinnova, Myndigheten för yrkeshögskolan och Tillväxtverket samt Teknikföretagen, IF Metall, Industriarbetsgivarna, Unionen och Sveriges Ingenjörer är ambitionen att lärportalen ska utvecklas till ett öppet nationellt ekosystem för digitala utbildningar för att underlätta det livslånga lärandet, riktad till såväl stora som små och medelstora företag.

Lärportalen erbjuder ett växande antal digitala utbildningar, för anställda i företag. Inledningsvis i första hand arbetsgivare och anställda inom industrin men fler branscher kommer successivt att bjudas in till portalen.

Branscher och andra behovsägare bjuds in till dialog om kompetensutvecklingsbehov i en iterativ utvecklingsprocess och löpande anpassning av kurs- och aktivitetserbjudanden.

Lärportalen erbjuder företag och deras anställda möjlighet till:
1. Jämlik tillgång till kompetensutveckling
2. Vägledning till företag och deltagare för att hitta rätt utbildningar
3. Aktivt och självdrivet livslångt lärande
4. Behovsanpassat lärande för ökad konkurrenskraft
5. Utbildningar på olika nivåer och omfattning
6. Öppet utbyte mellan deltagare för ökat engagemang
7. Vägledning till andra utbildningsaktörer/plattformar i de fall portalen inte kan tillgodose behovet helt eller delvis

Lärportalen erbjuder tillgång till både externa digitala kurser och ett innehåll som utvecklas inom ramen för projektet. Alltifrån utbildningar på högskolenivå, till uppdragsutbildningar på YH-nivå, till att ämnesexperter kan dela kunskap och erfarenheter i så kallade "micro-learnings".