2020/00402 - DUPL-O

Name:
DUPL-O
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Teknikföretagen Service AB, Näringspolitisk avdelning, TNP
Projektnummer:
2020/00402
Planerat antal deltagare:
1200
Projektperiod:
2020-08-03 - 2022-02-04
Total projektbudget:
22 271 522
Beviljat ESF-stöd:
22 271 522
Kontaktperson:
Mats Andersson
E-post:
mats.andersson@teknikforetagen.se
Specifikt mål:
1

DUPL-O, DigitalUtbildningsPlattform-Online

Kortsiktigt erbjuds genom DUPL-O, kompetensutveckling för individer som permitterats, varslats eller är anställda inom branscher som drabbats hårt av covid-19-utbrottet 2020. Konkret innebär det att ett samlat utbud av digitala utbildningar tillgängliggörs genom en lärportal så fort som möjligt för att nå industriföretag med korttidsarbetande anställda.

I ett samarbete mellan Vinnova, Myndigheten för yrkeshögskolan och Tillväxtverket samt Teknikföretagen, IF Metall, Industriarbetsgivarna, Unionen och Sveriges Ingenjörer är ambitionen att lärportalen ska utvecklas till ett öppet nationellt ekosystem för digitala utbildningar för att underlätta det livslånga lärandet, riktad till såväl stora som små och medelstora företag.

Lärportalen erbjuder ett växande antal digitala utbildningar, för anställda i företag. Inledningsvis i första hand arbetsgivare och anställda inom industrin men fler branscher kommer successivt att bjudas in till portalen.

Branscher och andra behovsägare bjuds in till dialog om kompetensutvecklingsbehov i en iterativ utvecklingsprocess och löpande anpassning av kurs- och aktivitetserbjudanden.

Lärportalen erbjuder företag och deras anställda möjlighet till:
1. Jämlik tillgång till kompetensutveckling
2. Vägledning till företag och deltagare för att hitta rätt utbildningar
3. Aktivt och självdrivet livslångt lärande
4. Behovsanpassat lärande för ökad konkurrenskraft
5. Utbildningar på olika nivåer och omfattning
6. Öppet utbyte mellan deltagare för ökat engagemang
7. Vägledning till andra utbildningsaktörer/plattformar i de fall portalen inte kan tillgodose behovet helt eller delvis

Lärportalen erbjuder tillgång till både externa digitala kurser och ett innehåll som utvecklas inom ramen för projektet. Alltifrån utbildningar på högskolenivå, till uppdragsutbildningar på YH-nivå, till att ämnesexperter kan dela kunskap och erfarenheter i så kallade "micro-learnings".