2020/00367 - Klusterutvärdering nyanlända

Diarienummer:
2020/00367
Namn:
Klusterutvärdering nyanlända
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2020/00367
Projektägare:
Strategirådet, Strategirådet
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
2
Projektperiod:
2020-06-01 - 2021-12-31
Total projektbudget:
856 900
Beviljat ESF-stöd:
856 900
Kontaktperson:
Jan-olov Wolf-Watz
E-post:
olov.wolf-watz@strategiradet.se
Stödmottagare postnr:
11645
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Anbud med bilagor i P360. 2020/00068-10