2020/00366 - Relocate

Diarienummer:
2020/00366
Namn:
Relocate
Projektnummer:
2020/00366
Projektägare:
Region Västerbotten, Näringsliv och Samhällsbyggnad
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
240
Projektperiod:
2020-09-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
59 099 886
Beviljat ESF-stöd:
28 073 589
Kontaktperson:
Michaela Bondeson
E-post:
michaela.bondeson@regionvasterbotten.se
Stödmottagare postnr:
93131
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Relocate är ett projekt som ägs av Region Västerbotten och genomförs i samverkan med Skellefteå kommun och Arbetsförmedlingen lokalt, regionalt och nationellt. Projektet syftar till att skapa och utveckla nya metoder och samarbetsformer som leder till att arbetslösa söker, finner och får arbete på en ny ort utanför pendlingsavstånd (Västerbotten, Skellefteå). Projektets mål är att fler arbetslösa kvinnor och män söker, finner och får arbete på en ny ort (Västerbotten, Skellefteå).