2020/00366 - Relocate

Namn:
Relocate
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Region Västerbotten, Näringsliv och Samhällsbyggnad
Projektnummer:
2020/00366
Planerat antal deltagare:
240
Projektperiod:
2020-09-01 - 2022-12-30
Total projektbudget:
59 558 953
Beviljat ESF-stöd:
27 994 593
Kontaktperson:
Joel Hedlund
E-post:
joel.hedlund@regionvasterbotten.se
Specifikt mål:
2.1

Relocate är ett projekt som ägs av Region Västerbotten och genomförs i samverkan med Skellefteå kommun och Arbetsförmedlingen lokalt, regionalt och nationellt. Projektet syftar till att skapa och utveckla nya metoder och samarbetsformer som leder till att arbetslösa söker, finner och får arbete på en ny ort utanför pendlingsavstånd (Västerbotten, Skellefteå). Projektets mål är att fler arbetslösa kvinnor och män söker, finner och får arbete på en ny ort (Västerbotten, Skellefteå).