2020/00364 - Komptenslyft för handeln 2

Diarienummer:
2020/00364
Namn:
Komptenslyft för handeln 2
Projektnummer:
2020/00364
Projektägare:
Kollektivavtalsstiftelsen Handelsrådet, Kollektivavtalsstiftelsen Handelsrådet
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
400
Projektperiod:
2020-08-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
7 543 583
Beviljat ESF-stöd:
3 530 470
Kontaktperson:
Mats Johansson
E-post:
mats.johansson@handelsradet.se
Stödmottagare postnr:
10329
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Digitaliseringen medför en stor utmaning för handeln. För att klara den omställning och strukturomvandling som branschens företag och anställda står inför finns ett behov av ett kompetenslyft för branschens företag. Den pågående coronapandemin har ökat tempot på denna omvandling. Många företag har korttidspermitterat en stor del av sina anställda som behöver uppdatera sin kompetens för att den ska vara gångbar i framtidens handel.
Projektets målgrupp är medelstora handelsföretag och företag som korttidspermitterat personal med anledning av coronapandemin. Målsättningen är att involvera 15 medelstora företag som vardera i genomsnitt skickar medarbetare på sammanlagt 50 utbildningsdagar under projektet gång, samt 50 företag som korttidspermitterat och vardera i genomsnitt skickar medarbetare på sammanlagt 25 utbildningsdagar under projektet gång.