information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00364 - Komptenslyft för handeln 2

Projektnummer:
2020/00364
Projektägare:
Kollektivavtalsstiftelsen Handelsrådet, Kollektivavtalsstiftelsen Handelsrådet
Namn:
Komptenslyft för handeln 2
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
400
Projektperiod:
2020-08-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
7 543 583
Beviljat ESF-stöd:
3 530 470
Kontaktperson:
Mats Johansson
E-post:
mats.johansson@handelsradet.se
Stödmottagare postnr:
10329
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Digitaliseringen medför en stor utmaning för handeln. För att klara den omställning och strukturomvandling som branschens företag och anställda står inför finns ett behov av ett kompetenslyft för branschens företag. Den pågående coronapandemin har ökat tempot på denna omvandling. Många företag har korttidspermitterat en stor del av sina anställda som behöver uppdatera sin kompetens för att den ska vara gångbar i framtidens handel.
Projektets målgrupp är medelstora handelsföretag och företag som korttidspermitterat personal med anledning av coronapandemin. Målsättningen är att involvera 15 medelstora företag som vardera i genomsnitt skickar medarbetare på sammanlagt 50 utbildningsdagar under projektet gång, samt 50 företag som korttidspermitterat och vardera i genomsnitt skickar medarbetare på sammanlagt 25 utbildningsdagar under projektet gång.