2020/00364 - Komptenslyft för handeln 2

Namn:
Komptenslyft för handeln 2
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Kollektivavtalsstiftelsen Handelsrådet, Kollektivavtalsstiftelsen Handelsrådet
Projektnummer:
2020/00364
Planerat antal deltagare:
400
Projektperiod:
2020-08-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
7 772 564
Beviljat ESF-stöd:
3 653 008
Kontaktperson:
Mats Johansson
E-post:
mats.johansson@handelsradet.se
Specifikt mål:
1.1

Digitaliseringen medför en stor utmaning för handeln. För att klara den omställning och strukturomvandling som branschens företag och anställda står inför finns ett behov av ett kompetenslyft för branschens företag. Den pågående coronapandemin har ökat tempot på denna omvandling. Många företag har korttidspermitterat en stor del av sina anställda som behöver uppdatera sin kompetens för att den ska vara gångbar i framtidens handel.
Projektets målgrupp är medelstora handelsföretag och företag som korttidspermitterat personal med anledning av coronapandemin. Målsättningen är att involvera 15 medelstora företag som vardera i genomsnitt skickar medarbetare på sammanlagt 50 utbildningsdagar under projektet gång, samt 50 företag som korttidspermitterat och vardera i genomsnitt skickar medarbetare på sammanlagt 25 utbildningsdagar under projektet gång.