2020/00354 - STORK

Name:
STORK
Region:
Småland & Öarna
Projektägare:
Centrum för informationslogistik AB i Ljungby, Centrum för informationslogistik i Ljungby
Projektnummer:
2020/00354
Planerat antal deltagare:
2000
Projektperiod:
2020-09-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
7 421 494
Beviljat ESF-stöd:
7 421 494
Kontaktperson:
Maria Holmén
E-post:
maria@cil.se
Specifikt mål:
1

STORK:s (Strategisk Omställning och Riskminimering genom Kompetenslyft) mål är att hos ett 50-tal regionala tillverkningsföretag (i Småland) öka kompetensen och den interna förmågan att hantera större förändringar i efterfrågan på företagets tjänster och produkter, kundens och samhällets krav på ökad hållbarhet, nya affärsmodeller, resilienta och robusta värdekedjor såväl upp- som nedströms samt, inte minst, hur man skall hantera den framtida kompetensförsörjningen. För att uppnå en nödvändig industriell omställning och förnyelse kommer ledning, linjechefer, nyckelpersoner och utvalda delar av produktionspersonalen genomgå utbildningar, insiktsseminarier, webinars och workshops för att identifiera sina egna prioriterade utvecklingsbehov. Nödvändig expertkunskap kommer att upphandlas för att optimera projektets långsiktiga effekter i det regionala näringslivet och hos de anställda i företagen.