2020/00345 - På väg framåt

Diarienummer:
2020/00345
Namn:
På väg framåt
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2020/00345
Projektägare:
Kommunal Stockholms län, Kommunal Stockholms län
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
500
Projektperiod:
2020-06-22 - 2022-12-31
Total projektbudget:
17 517 183
Beviljat ESF-stöd:
17 517 183
Kontaktperson:
Anna-Karin Hogeland
E-post:
anna-karin.hogeland@kommunal.se
Stödmottagare postnr:
10425
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Projektet "På väg framåt" kommer erbjuda 500 personer som arbetar inom branscherna Hushållsnära tjänster och Beställningstrafik kompetensutvecklande insatser. Dessa är de två branscher inom Kommunals avtalsområde som har drabbats hårdast av förändringar på arbetsmarknaden på grund av av Coronapandemin. Följderna av detta har blivit permitteringar, varsel, uppsägningar och flera osäkra anställningar för medarbetarna och minskad lönsamhet för flera av företagen.

Ett flertal medarbetare inom dessa branscher har låg utbildningsbakgrund och bristfälliga kunskaper i svenska språket, vilket medför att de har en låg ställning på arbetsmarknaden och riskerar att bli långtidsarbetslösa om de förlorar sina arbeten.

Genom att erbjuda utbildningar baserade på såväl medarbetarnas som företagens behov av kompetensutveckling skapas möjligheter att motverka den negativa trenden hos många företag. Företagens konkurrenskraft stärks om de stärker medarbetarnas kompetens och därmed har möjlighet att utföra fler typer av arbetsuppgifter eller kan utföra nuvarande arbetsuppgifter på bättre och effektivare sätt. Ökad kompetens bland medarbetarna leder även till att de ökar sin attraktivitet på arbetsmarknaden och har fler möjligheter om de skulle förlora sina arbeten.

För att ytterligare hjälpa medarbetarna på vägen och stärka deras självförtroende och självkänsla kommer de erbjudas individuell vägledning/coachning.

Samtliga företag som deltar kommer få genomgå workshops/utbildningar i jämställdhet, tillgänglighet och ekologisk hållbarhet och vi vet ju att forskningen påvisar att jämställdhet och inkludering är faktorer som bidrar till lönsamhet.