information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00345 - På väg framåt

Namn:
På väg framåt
Region:
Stockholm
Projektägare:
Kommunal Stockholms län, Kommunal Stockholms län
Projektnummer:
2020/00345
Planerat antal deltagare:
500
Projektperiod:
2020-06-22 - 2022-12-31
Total projektbudget:
17 517 183
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
17 517 183
Kontaktperson:
Anna-Karin Hogeland
E-post:
anna-karin.hogeland@kommunal.se
Specifikt mål:
1.1

Projektet "På väg framåt" kommer erbjuda 500 personer som arbetar inom branscherna Hushållsnära tjänster och Beställningstrafik kompetensutvecklande insatser. Dessa är de två branscher inom Kommunals avtalsområde som har drabbats hårdast av förändringar på arbetsmarknaden på grund av av Coronapandemin. Följderna av detta har blivit permitteringar, varsel, uppsägningar och flera osäkra anställningar för medarbetarna och minskad lönsamhet för flera av företagen.

Ett flertal medarbetare inom dessa branscher har låg utbildningsbakgrund och bristfälliga kunskaper i svenska språket, vilket medför att de har en låg ställning på arbetsmarknaden och riskerar att bli långtidsarbetslösa om de förlorar sina arbeten.

Genom att erbjuda utbildningar baserade på såväl medarbetarnas som företagens behov av kompetensutveckling skapas möjligheter att motverka den negativa trenden hos många företag. Företagens konkurrenskraft stärks om de stärker medarbetarnas kompetens och därmed har möjlighet att utföra fler typer av arbetsuppgifter eller kan utföra nuvarande arbetsuppgifter på bättre och effektivare sätt. Ökad kompetens bland medarbetarna leder även till att de ökar sin attraktivitet på arbetsmarknaden och har fler möjligheter om de skulle förlora sina arbeten.

För att ytterligare hjälpa medarbetarna på vägen och stärka deras självförtroende och självkänsla kommer de erbjudas individuell vägledning/coachning.

Samtliga företag som deltar kommer få genomgå workshops/utbildningar i jämställdhet, tillgänglighet och ekologisk hållbarhet och vi vet ju att forskningen påvisar att jämställdhet och inkludering är faktorer som bidrar till lönsamhet.