information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00343 - RE:SKILLS TEXTILE & FASHION

Projektnummer:
2020/00343
Projektägare:
Högskolan i Borås / Science Park Borås, Högskolan i Borås
Namn:
RE:SKILLS TEXTILE & FASHION
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
1000
Projektperiod:
2020-06-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
16 451 762
Beviljat ESF-stöd:
16 451 762
Kontaktperson:
Anders Stenström
E-post:
anders.stenstrom@hb.se
Stödmottagare postnr:
50332
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Re:Skills Textile & Fashion

Textil- och modebranschen är satt under hård press till följd av restriktioner i människors umgänge i arbets- och vardagsliv. Till de hårdast drabbade hör modehandeln. Bakåt i kedjan drabbas även leverantörer och tillverkare, och alla de svenska kedjor och varumärken som har sin största intäkt utomlands, i länder där handeln helt stängts ner. Under perioden 12-31 mars föll klädesförsäljningen med 49 procent, och skoförsäljningen med hela 57 procent. Under våren har vi redan sett många konkurser och som det ser ut nu är det mellan 4-5000 anställda som berörs av någon av åtgärderna permittering/varsel/uppsägning. Konjunkturinstitutets KI-barometern för april blev en rysare. Barometerindikatorn som sammanfattar svaren från både företag och hushåll föll kraftigt och djupare än under finanskrisen. Fallet under april är större än något som tidigare har observerats. Med tanke på det akuta läget i världen både för hälsan, klimatet och ekonomin vore det ett utmärkt tillfälle för en hårt drabbad bransch att lösa ett behov av ny vidareutbildad arbetskraft samtidigt som vi hjälper företagen att uppnå FNs globala hållbarhetsmål. Med det som bakgrund har branschen samlat sig och ser att vi kan lösa en jobbkris samtidigt som vi förbättrar miljön och går mot en hållbarare handel, produktion och konsumtion, Modebranschen står inför ett stort skifte som vi har arbetat aktivt med även innan krisen, bland annat genom regeringsuppdraget Textile & Fashion 2030. Den nuvarande krisen gör att vi ser över produktionskedjor, beredskapslager med textila produkter och möjligheten att ha i alla fall delar av produktionen närmare än idag, gör att bedömningen är att personalstyrkan kommer att bibehållas, eller öka något i den närproducerade delen av textilindustrin inom närmsta femårsperioden. Tanken är att få permitterade eller uppsagda i modehandeln att genom vidareutbildning inom textil bli attraktiv arbetskraft för att fylla vakanta tjänster i främst den nya hållbara handeln eller producerande textilindustrin men också inom den textila e-handeln. Det kan vara inom tjänster som idag är mycket svåra att rekrytera med ett tydligt behov såsom: säljare med hållbarhetskompetens, textila processoperatörer, industrisömmerskor, sömmerskor, direktriser, textila sorterare med inriktning mot second hand, tekniska säljare B2B eller textila inköpsassistenter. Textilindustrin har stora pensionsavgångar med upp till 2000 personer i närtid så det finns platser att fylla där uppsagda från modehandeln efter vidareutbildning skulle vara ett mycket välkommet tillskott. Vi tänker oss också att ett antal nya yrken tillkommer som kräver nya kompetenser och att nya företag startas inom exempelvis re: make av kläder, reparation av kläder och ytterligare företag i form av moderna second hand butiker. Vi ser även att de som återgår till butiksarbete i framtidens hållbara butiker när marknaden hämtat sig behöver nya kompetenser, tex rådgivning inom hållbarhet och mode samt textil materialkunskap för att hjälpa konsumenten till en mer hållbar modekonsumtion. Vi har dessutom ett kommande producentansvar som ställer nya krav på branschen och skapar ytterligare arbetstillfällen. Genom re-skill och up-skill kommer vi påskynda en omställning till en mer hållbar konsumtion med nya arbetstillfällen för framtidens handelsanställda och svensk och europeisk produktion.