2020/00342 - Samling för jobb och framtid

Name:
Samling för jobb och framtid
Region:
Övre Norrland
Projektägare:
Region Norrbotten, Landstingets kansli
Projektnummer:
2020/00342
Planerat antal deltagare:
400
Projektperiod:
2020-06-01 - 2021-12-31
Total projektbudget:
9 997 380
Beviljat ESF-stöd:
4 997 380
Kontaktperson:
Eva Jonsson
E-post:
eva.a.jonsson@norrbotten.se
Specifikt mål:
1

Projektet "Samling för jobb och framtid" kommer att samla en stor mängd aktörer - branschorganisationer och utbildningsanordnare, för att erbjuda män och kvinnor i ekonomiskt utsatta branscher och företag kompetensutvecklingsinsatser. Insatserna ska stärka individernas ställning på arbetsmarknaden, inom ramen för befintlig anställning eller för omställning till annan bransch.
Projektet ska arbeta resultatbaserat med en agil och transparant organisation som når hela länet. Organisationen ska kontinuerligt under genomförandet fånga behov hos målgruppen och samordna, realisera och följa upp kompetensutvecklingsinsatser
Projektet ska resultera i att drabbade branscher och företag kunnat möta den ekonomiska situation med stöd av projektets insatser samt att anställda stärkt sin ställning på arbetsmarknaden.