information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00332 - Växtkraft Södertörn

Projektnummer:
2020/00332
Projektägare:
Nynäshamn, Campus Nynäshamn
Namn:
Växtkraft Södertörn
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
500
Projektperiod:
2020-09-01 - 2022-06-30
Total projektbudget:
11 957 065
Beviljat ESF-stöd:
11 957 065
Kontaktperson:
Tuva Senneby
E-post:
tuva.arned-senneby@nynashamn.se
Stödmottagare postnr:
14981
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Projektet har sin bakgrund i den ekonomska kris som skapats på grund av Coronapandemin i många branscher.

Målgruppen för insatserna är varslade, permitterade eller anställda personer inom privat sektor, främst inom små- och medelstora företag - oavsett anställningsform och tidslängden på anställningen. Projektet ska baseras på de anställdas kompetensbehov och insatserna ska stärka deras ställning på arbetsmarknaden.

Insatserna ska genomföras i nära samarbete med företag och deltagare. Insatserna har sin bas i det reguljära utbildningssystemet. Inom projektet ska processledare med särskild erfarenhet och kompetens inom vardera handel, besöksnäring och kulturella och kreativa näringar driva processen för att kunna ge flexibel och behovsanpassad kompetensutveckling till deltagarna.

Målet är att deltagarna ska bli bättrre rustade för arbete i nuvarande företag eller i annat företag i samma bransch alternativt kunna inleda en karriäryrkesväxling.