2020/00332 - Växtkraft Södertörn

Diarienummer:
2020/00332
Namn:
Växtkraft Södertörn
Projektnummer:
2020/00332
Projektägare:
Nynäshamn, Campus Nynäshamn
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
500
Projektperiod:
2020-09-01 - 2022-06-30
Total projektbudget:
11 957 065
Beviljat ESF-stöd:
11 957 065
Kontaktperson:
Tuva Senneby
E-post:
tuva.arned-senneby@nynashamn.se
Stödmottagare postnr:
14981
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Projektet har sin bakgrund i den ekonomska kris som skapats på grund av Coronapandemin i många branscher.

Målgruppen för insatserna är varslade, permitterade eller anställda personer inom privat sektor, främst inom små- och medelstora företag - oavsett anställningsform och tidslängden på anställningen. Projektet ska baseras på de anställdas kompetensbehov och insatserna ska stärka deras ställning på arbetsmarknaden.

Insatserna ska genomföras i nära samarbete med företag och deltagare. Insatserna har sin bas i det reguljära utbildningssystemet. Inom projektet ska processledare med särskild erfarenhet och kompetens inom vardera handel, besöksnäring och kulturella och kreativa näringar driva processen för att kunna ge flexibel och behovsanpassad kompetensutveckling till deltagarna.

Målet är att deltagarna ska bli bättrre rustade för arbete i nuvarande företag eller i annat företag i samma bransch alternativt kunna inleda en karriäryrkesväxling.