information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00330 - Handelskraft

Projektnummer:
2020/00330
Projektägare:
Region Västernorrland, Regional utveckling
Namn:
Handelskraft
Region:
Mellersta Norrland
Planerat antal deltagare:
200
Projektperiod:
2020-06-01 - 2022-06-30
Total projektbudget:
5 197 038
Beviljat ESF-stöd:
5 197 038
Kontaktperson:
Katarina Lundquist
E-post:
katarina.lundquist@rvn.se
Stödmottagare postnr:
87185
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Mot bakgrund av den situation vi nu befinner oss i med Coronaviruset har en stor andel människor permitterats i båda våra län. Den bransch som just nu har det svårast i länen är handelssektorn. Den 4/5 uppdaterade Tillväxtverket sin statistik över inkomna korttidsarbetesansökningar:

Västernorrland - permitterade inom handel: 1140 individer
Jämtland - permitterade inom handel: 1103 individer
I augusti visade Tillväxtverkets statistik över inkomna korttidsarbetesansökningar en ökning i båda länen:
Västernorrland - permitterade inom handel: 1 472st, detta motsvarar 13.1% av alla som arbetar inom branschen i Västernorrland.
Jämtland - permitterade inom handel: 1312 individer

Vi står idag inför en situation på arbetsmarknaden i Västernorrland och Jämtlands län där permitteringar för små och medelstora företag ökar lavinartat. Mer än var tionde invånare i arbetsför ålder arbetar idag inom denna sektor i våra respektive län.

Syftet med detta projekt, Handelskraft, är att skapa möjligheter för ledning och medarbetare inom privat sektor att kompetensutveckla sig. Individen kan vara permitterad, varslad eller anställd. Kompetensutvecklingen i projektet kan leda till att deltagaren erhåller ett utbildningsbevis eller riktade kompetenshöjande insatser. Insatserna kan vara integrerade i den ordinarie verksamheten och varvas med praktiska moment. Kompetensutvecklingen kan avse olika metoder och verktyg, bland annat: utbildningar, handledning på arbetsplatsen och förbättrade verktyg för kartläggning.

Projektet inleds med en kompetenskartläggning av handel och försäljningssektor och närliggande branscher. Dessa individer som genomgår kompetenskartläggningen kommer att få stöd för omställning eller kompetensutveckling genom regionala omställningskoordinatorer som rustar individerna i deras livslånga lärande. För att de insatser som individerna efterfrågar skall vara efterfrågade av anställande arbetsliv så anställs en utbildningskoordinator för matchning som arbetar aktivt för att dessa insatser skapar eftertraktade aktiviteter som stödjer målgruppen. Vidare ska dessa insatser synliggöras på en digital plattform så att individer i målgruppen får en överblick över vilka möjligheter som finns för fortbildning, karriärväxling eller omställning. I projektet ingår Region Västernorrland, Region Jämtland, Handelskammaren, Arbetsförmedlingen och Företagarna.

Målet är att 200 individer inom handel och närliggande branscher genomgår kompetenshöjande insatser.