2020/00322 - Yrkesspråk i transportnäringen

Diarienummer:
2020/00322
Namn:
Yrkesspråk i transportnäringen
Projektnummer:
2020/00322
Projektägare:
Transportföretagen, Transportföretagen TF AB/Stockholmskontoret
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
609
Projektperiod:
2020-06-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
4 871 207
Beviljat ESF-stöd:
4 871 207
Kontaktperson:
Johanna Linder
E-post:
johanna.linder@transportforetagen.se
Stödmottagare postnr:
10249
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Corona-krisen kommer att leda till att en stor grupp kommer att hamna utanför arbetsmarknaden under en längre period. Antalet som varslats slår alla tidigare rekord och regeringen spår att arbetslösheten kan bli så stor som 13,5% under 2020. För Sveriges 2 miljoner utrikes födda rör det sig snarare om betydligt högre arbetslöshetssiffror än så. Transportföretagen har 9700 medlemsföretag med 221,000 anställda och en stor andel av dessa är utrikes födda. Våra branscher inom bland annat flyg, motor, transport och buss är bland de värst drabbade i den ekonomiska krisen. Vår målgrupp i projektet är därmed utrikes födda och enligt vår egen erfarenhet, samt analys utfört med våra medlemsföretag och allmän kännedom så är språket en avgörande faktor för utrikes födda att få ett arbete eller att som anställd säkra sin ställning på arbetsmarknaden.

Projektets resultatmål är att bistå Transportföretagens medlemsföretag att kraftsamla för att stötta sina anställda som är utrikes födda med att lära sig yrkesspråket så att de stärker sin position inom ramen för sin nuvarande anställning eller har möjlighet att temporärt ta anställning inom några av våra andra branscher där arbetskraft efterfrågas.

Projektets effekter medför att deltagarna som fullföljer våra kurser i yrkessvenska stärker sin kompetens och ställning på arbetsmarknaden vilket till exempel bidrar till personal på våra medlemsföretag blir mer produktiva på grund av förbättrad kommunikation på arbetsplatsen. Dessutom kan de även tack vare yrkesspråket mer effektivt läsa sig till andra relevanta och nödvändiga kunskaper som medför att företagen kan bättre möta den ekonomiska situationen och bli mer konkurrenskraftiga.