2020/00318 - Omställning Gävleborg

Diarienummer:
2020/00318
Namn:
Omställning Gävleborg
Projektnummer:
2020/00318
Projektägare:
Företagsutbildarna i Hälsingland Ek för, Företagsutbildarna
Region:
Norra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
800
Projektperiod:
2020-08-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
6 000 188
Beviljat ESF-stöd:
6 000 188
Kontaktperson:
Emmy Blom
E-post:
emmy@foretagsutbildarna.se
Stödmottagare postnr:
82450
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Gävleborg står som resten av Sverige för stora utmaningar p g v coronakrisen men Gävleborg har en större utmaning eftersom man har bland de lägsta utbildningsnivåerna i landet. Det gör att det är ännu viktigare för Gävleborg att lyfta sig kompetensmässigt. Projektet omställning Gävleborg har till uppgift att identifiera de personer som drabbats av coronakrisen, både i företagen och de som är varslade och uppsagda. Genom en väl beprövad modell för hur man arbetar med analys och genomförande och dokumentation av olika utbildningsinsatser genom Företagsutbildarnas arbetssätt, kommer projekt omställning Hudiksvall, att ha tillgång till det. Projektet skall samverka med en rad samarbetspartners för att hitta så många individer som möjligt som är i behov av utbildning. Tillvägagångssättet är att göra kompetensanalyser på medverkande företag för att identifiera behoven av kompetensutveckling sedan samordna utbildningsinsatser så att flera kan delta, som har liknande behov. Det ger oss kunskapsöverföring mellan individer och företag som kan ge viktiga nätverk av kunskap. Efter projektets slut skall beställaren ESF och alla samarbetspartners samt deltagande företag få ta del av resultaten och den statistik som generats.