2020/00308 - CompCor

Diarienummer:
2020/00308
Namn:
CompCor
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2020/00308
Projektägare:
MITC Mälardalen Industrial Technology Center, 5238-9210
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
600
Projektperiod:
2020-06-01 - 2022-11-30
Total projektbudget:
7 654 680
Beviljat ESF-stöd:
7 654 680
Kontaktperson:
Klas Brynte
E-post:
klas.brynte@mitc.se
Stödmottagare postnr:
63342
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Sammanfattning

Projektet CompCor, Competitive Competence in Corona times, kompetensutvecklar 600 medarbetare på närmare 60 företag inom tillverkande industri - framförallt underleverantörer till fordonsindustrin - i Södermanlands, Västmanlands och Örebro län. Män och kvinnor ska inom ramen för sina nuvarande anställningar stärka sin kompetens både på grundläggande kunskapsnivå och mot industrins nya behov kopplade till digitalisering, automatisering, hållbarhetskrav och elektrifiering.

Projektet ska bidra till att tillverkande industri kan fortsätta utvecklas och skapa tillväxt, hög sysselsättning och välfärd i regionen och att företagen ska gå ur Coronakrisen med tillgodosedda kompetensbehov samt bibehållen och hållbar konkurrenskraft.

Projektet ska leverera flexibel kompetensutveckling utifrån individens och företagets behov. Kompetensutvecklingen utgörs av:

• Öppna kurser online.
• Workshops online.
• Verksamhetsanpassade kurser, online eller i klassrum eller på arbetsplats.
• Kunskapsöverföring/handledning på arbetsplatsen.
• Kompetensutveckling som kan leda till utbildningsbevis eller att kunskaper kan valideras.