2020/00303 - Varselprojekt Västerbotten

Diarienummer:
2020/00303
Namn:
Varselprojekt Västerbotten
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2020/00303
Projektägare:
Region Västerbotten, Näringsliv och Samhällsbyggnad
Region:
Övre Norrland
Planerat antal deltagare:
250
Projektperiod:
2020-06-01 - 2021-12-31
Total projektbudget:
5 000 000
Beviljat ESF-stöd:
5 000 000
Kontaktperson:
Marina Lundmark
E-post:
marina.a.lundmark@regionvasterbotten.se
Stödmottagare postnr:
90109
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Varselprojekt Västerbotten är ett projekt som drivs av Region Västerbotten i samverkan med IF Metall, Teknikföretagen och Unionen. Projektet syftar till att stärka kompetensförsörjningen i en situation där arbetsmarknaden står under stora förändringar till följd av Coronapandemin. Projektets målsättning är att kvinnor och män genom branschvalidering och kompetensutvecklingsinsatser har erhållit en ökad anställningstrygghet och/eller anställningsbarhet.