2020/00302 - Kanonkompetens 2022

Projektnummer:
2020/00302
Projektägare:
Karlskoga Kommun, ARBETSMARKNADSENHETEN
Namn:
Kanonkompetens 2022
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
60
Projektperiod:
2020-06-01 - 2022-03-31
Total projektbudget:
2 296 291
Beviljat ESF-stöd:
2 296 291
Kontaktperson:
Nils Varg
E-post:
nils.varg@karlskoga.se
Stödmottagare postnr:
69183
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117
Utvärderingsrapporter:

Projektet syftar till att stödja de personer, i besöksnäringen, som riskerar att förlora, eller har förlorat sitt arbete. Projektet skall arbeta med att stärka och bredda deras kompetens inom besöksnäringsområdet. Utbildningen skall också göra dem starkare på andra delar av servicesektorn och mot vissa delar av den kommunala sektorn där den kompetens efterfrågas. Projektet är ett samarbete med de företag i Karlskoga/Degerfors inom besöksnäringen som drabbats av Covid 19. I samarbete med företag inom besöksnäringen tas en utbildningsplan fram som skall kunna ta emot 60 personer under 1,5 år och ge dem en heltäckande utbildning inom hotell och restaurangbranschen. Projektet skall ledas av en projektledare med lång erfarenhet från branschen med goda kontakter med företagen inom näringsgrenen i Karlskoga/Degerfors. Projektet kommer att ge utbildningsbevis för genomförda delar av kurserna och målsättningen är att 75% deltagarna skall klara av att erhålla utbildningsbevis från samtliga kurser. Utbildningen kommer att vara förlagd i för verksamheten anpassade lokaler och deltagarna kommer att erhålla praktik i den verksamhet som bedrivs vid de deltagande företagen.