2020/00243 - Hållbar utveckling Nynäshamn

Namn:
Hållbar utveckling Nynäshamn
Region:
Stockholm
Projektägare:
Nynäshamns kommun, Nynäshamns kommun/ Tillväxtavdelningen, KSF
Projektnummer:
2020/00243
Planerat antal deltagare:
600
Projektperiod:
2020-09-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
17 499 150
Beviljat ESF-stöd:
8 224 270
Kontaktperson:
Janet Jonsson
E-post:
janet.jonsson@nynashamn.se
Specifikt mål:
1.1

Denna ansökan gäller medel för att skapa ett program som mynnar ut i en gemensam plattform för klustersamverkan i den region där de som deltar innefattas av individer i företag från de gröna näringarna, livsmedelsnäring och besöksnäring samt förvaltning, skola och på sikt även samarbete med organisationer som arbetar med sysselsättningsåtgärder.

Programmets delar består av:
1) Behovsanalys/Inventering
2) Utbildning
3) Gemensam digital plattform för försäljning, marknadsföring, B2B-samarbeten, kartläggning, distribution och logistik.

Vi ser att resultatet av ett program skulle möjliggöra förkortade distributionsvägar från jord till bord, ett rikare näringsliv, ökad handel och ett lokalt hållbart kretslopp. Det ger också ökade kontaktvägar mellan företag, nätverk, offentlig sektor, myndigheter och lokala engagemang.