2020/00231 - Arbetsmarknadscenter

Name:
Arbetsmarknadscenter
Region:
Stockholm
Projektägare:
Haninge kommun, Social- och äldreförvaltningen
Projektnummer:
2020/00231
Planerat antal deltagare:
912
Projektperiod:
2020-09-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
54 574 011
Beviljat ESF-stöd:
25 649 786
Kontaktperson:
Beatrice Gustafsson
E-post:
beatrice.gustafsson@haninge.se
Specifikt mål:
2.3

Projektet Arbetsmarknadscenter arbetar för att fler kvinnor och män som står särskilt lång ifrån arbetsmarknaden och uppbär försörjningsstöd, kommer ut i arbete och studier och kommer närmare arbetsmarknaden. Detta uppnås genom att team säkerställer och förbättrar processer, insatser och arbetssätt där deltagarens behov är i centrum.
Projektet förväntas bidra till att utveckla och implementera en hållbar metod för att bryta inlåsningseffekter av ekonomiskt bistånd för målgruppen kvinnor och män med särskilt behov av stöd.