information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00210 - Framåt

Projektnummer:
2020/00210
Projektägare:
Älvdalens kommun, Älvdalens kommun
Namn:
Framåt
Region:
Norra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
52
Projektperiod:
2020-08-01 - 2022-05-31
Total projektbudget:
1 443 883
Beviljat ESF-stöd:
1 082 786
Kontaktperson:
Daniel Nilsson
E-post:
daniel.nilsson@alvdalen.se
Stödmottagare postnr:
79622
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Vi tror på en framtid där arbetsgivare och anställda kan utvecklas även bortom storstäder och startup-kluster. Genom projektet vill framtidssäkra arbetsmarknaden och vi bygga upp kompetens om digitaliseringen möjligheter för att arbetsgivare och anställda ska kunna ta makten över sin framtid.

Det har historiskt varit enklare att förutspå sin omvärld och marknad. Nu gäller snarare det motsatta, då man måste ta hänsyn till en förändrad värld som går mer och mer mot det digitala. Arbetsmarknadens krav på dem anställdas kompetens har förändrats och marknadens spelregler har i och med digitaliseringen förändrats. Vi ser att en framtida matchningen mellan arbetsmarknaden krav och dem anställdas kompetens kan stor en stor utmaning.

Genom att höja kompetensen hos arbetsgivare och anställda bidrar projektet till ett fortsatt konkurrenskraftigt näringsliv i Norra Dalarna. Till följd av de kompetenshöjande insatser som kommer genomföras i form av möten, föreläsningar, workshops och enskild rådgivning framtidssäkrar vi arbetsmarknaden. Insatserna ska höja den digitala kompetensen hos arbetsgivare och anställda på små och medelstora företag inom besöksnäringen samt besöksnäringsberoende branscher i Älvdalens Kommun.