2020/00210 - Framåt

Name:
Framåt
Region:
Norra Mellansverige
Projektägare:
Älvdalens kommun, Älvdalens kommun
Projektnummer:
2020/00210
Planerat antal deltagare:
104
Projektperiod:
2020-08-01 - 2022-05-31
Total projektbudget:
2 239 994
Beviljat ESF-stöd:
1 679 741
Kontaktperson:
Daniel Nilsson
E-post:
daniel.nilsson@alvdalen.se
Specifikt mål:
1

Vi tror på en framtid där arbetsgivare och anställda kan utvecklas även bortom storstäder och startup-kluster. Genom projektet vill framtidssäkra arbetsmarknaden och vi bygga upp kompetens om digitaliseringen möjligheter för att arbetsgivare och anställda ska kunna ta makten över sin framtid.

Det har historiskt varit enklare att förutspå sin omvärld och marknad. Nu gäller snarare det motsatta, då man måste ta hänsyn till en förändrad värld som går mer och mer mot det digitala. Arbetsmarknadens krav på dem anställdas kompetens har förändrats och marknadens spelregler har i och med digitaliseringen förändrats. Vi ser att en framtida matchningen mellan arbetsmarknaden krav och dem anställdas kompetens kan stor en stor utmaning.

Genom att höja kompetensen hos arbetsgivare och anställda bidrar projektet till ett fortsatt konkurrenskraftigt näringsliv i Norra Dalarna. Till följd av de kompetenshöjande insatser som kommer genomföras i form av möten, föreläsningar, workshops och enskild rådgivning framtidssäkrar vi arbetsmarknaden. Insatserna ska höja den digitala kompetensen hos arbetsgivare och anställda på små och medelstora företag inom besöksnäringen samt besöksnäringsberoende branscher i Älvdalens Kommun.