2020/00191 - Framtidens folkhögskola

Namn:
Framtidens folkhögskola
Region:
Övre Norrland
Projektägare:
Stiftelsen Sunderby folkhögskola, Sunderby folkhögskola
Projektnummer:
2020/00191
Planerat antal deltagare:
200
Projektperiod:
2020-08-31 - 2023-02-28
Total projektbudget:
6 430 720
Beviljat ESF-stöd:
4 312 735
Kontaktperson:
Catharina Ljungcrantz
E-post:
catharina@sunderbyfolkhogskola.se
Specifikt mål:
1.1

Folkhögskolorna i Norrbotten och Västerbotten kan spela en stor roll i kompetensförsörjningen i regionen. I det här projektet vill vi som folkhögskolor göra oss kända som en relevant aktör hos offentlig sektor och privat näringsliv. Vi vill också lära känna vår omgivning för att bättre kunna möta samhällets och arbetsgivarnas behov. Vi vill ge personalen på folkhögskolorna moderna verktyg för att möta dagens och morgondagens behov.
5 folkhögskolor i Norrbotten och Västerbotten samverkar för att genomföra utbildnings- och utvecklingsinsatser tillsammans med andra aktörer i regionen.