2020/00191 - Framtidens folkhögskola

Diarienummer:
2020/00191
Namn:
Framtidens folkhögskola
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2020/00191
Projektägare:
Stiftelsen Sunderby folkhögskola, Sunderby folkhögskola
Region:
Övre Norrland
Planerat antal deltagare:
200
Projektperiod:
2020-08-31 - 2023-02-28
Total projektbudget:
6 441 661
Beviljat ESF-stöd:
4 312 613
Kontaktperson:
Catharina Ljungcrantz
E-post:
catharina@sunderbyfolkhogskola.se
Stödmottagare postnr:
95442
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Folkhögskolorna i Norrbotten och Västerbotten kan spela en stor roll i kompetensförsörjningen i regionen. I det här projektet vill vi som folkhögskolor göra oss kända som en relevant aktör hos offentlig sektor och privat näringsliv. Vi vill också lära känna vår omgivning för att bättre kunna möta samhällets och arbetsgivarnas behov. Vi vill ge personalen på folkhögskolorna moderna verktyg för att möta dagens och morgondagens behov.
5 folkhögskolor i Norrbotten och Västerbotten samverkar för att genomföra utbildnings- och utvecklingsinsatser tillsammans med andra aktörer i regionen.