information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00187 - IKU Industriell KompetensUtv.

Projektnummer:
2020/00187
Projektägare:
Trä och Teknikcollege i Skellefteå AB, T2 College
Namn:
IKU Industriell KompetensUtv.
Region:
Övre Norrland
Planerat antal deltagare:
205
Projektperiod:
2020-06-01 - 2022-11-30
Total projektbudget:
3 623 982
Beviljat ESF-stöd:
1 606 742
Kontaktperson:
Maria Singh
E-post:
maria.singh@t2college.se
Stödmottagare postnr:
93177
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Projektet IKU "Industriell KompetensUtveckling" är ett kompetensutvecklingsprojekt för personal/individer som arbetar inom Metall-, Plast- och Träindustrin i Västerbotten. De anställda i företagen skall kunna stärka och förbättra sina industriella kunskaper så att de får förbättrade möjligheter att kunna klara mer kvalificerade arbetsuppgifter i de företag de är anställda i. Även kunna utöka individernas möjligheter att kunna söka andra intressanta arbeten vid andra företag. Allt enligt de s k "Livslånga lärandet". Arbete görs delvis genom att man analyserar företagens kompetensbehov och utför validering. Allt för att kunna få fram de individbaserade utbildningsbehoven. Man utgår även från individernas egna önskemål och sätter samman detta i en företagsgemensam kompetensutvecklingsplan som blir giltig för alla anställda i företaget. Långsiktigt skall projektet ge, såväl individerna som deltagande företag, en kunskap och metodik så att de fortlöpande arbetar med den strategiska kompetensförsörjningen.