2020/00187 - IKU Industriell KompetensUtv.

Name:
IKU Industriell KompetensUtv.
Region:
Övre Norrland
Projektägare:
Trä och Teknikcollege i Skellefteå AB, T2 College
Projektnummer:
2020/00187
Planerat antal deltagare:
240
Projektperiod:
2020-06-01 - 2022-11-30
Total projektbudget:
4 124 823
Beviljat ESF-stöd:
2 764 823
Kontaktperson:
Maria Singh
E-post:
maria.singh@t2college.se
Specifikt mål:
1

Projektet IKU "Industriell KompetensUtveckling" är ett kompetensutvecklingsprojekt för personal/individer som arbetar inom Metall-, Plast- och Träindustrin i Västerbotten. De anställda i företagen skall kunna stärka och förbättra sina industriella kunskaper så att de får förbättrade möjligheter att kunna klara mer kvalificerade arbetsuppgifter i de företag de är anställda i. Även kunna utöka individernas möjligheter att kunna söka andra intressanta arbeten vid andra företag. Allt enligt de s k "Livslånga lärandet". Arbete görs delvis genom att man analyserar företagens kompetensbehov och utför validering. Allt för att kunna få fram de individbaserade utbildningsbehoven. Man utgår även från individernas egna önskemål och sätter samman detta i en företagsgemensam kompetensutvecklingsplan som blir giltig för alla anställda i företaget. Långsiktigt skall projektet ge, såväl individerna som deltagande företag, en kunskap och metodik så att de fortlöpande arbetar med den strategiska kompetensförsörjningen.