information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00172 - Hållbart arbetsliv i V-norrlan

Projektnummer:
2020/00172
Projektägare:
Kommunförbundet Västernorrland, Intressebevakning inom branschorganisation
Namn:
Hållbart arbetsliv i V-norrlan
Region:
Mellersta Norrland
Planerat antal deltagare:
245
Projektperiod:
2020-09-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
5 998 987
Beviljat ESF-stöd:
4 019 267
Kontaktperson:
Peder Berg
E-post:
peder.berg@kfvn.se
Stödmottagare postnr:
87145
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Målgrupp: Vård och omsorgspersonal. Anledning: Målgruppen har generellt låg utbildningsnivå och hög sjukfrånvaro. kompetensutveckling för målgruppen innebär generellt höga verksamhetskostnader vilket är hindrande för deltagande i verksamhetsutveckling och kompetenshöjande aktiviteter. Verksamheten har ett högt utvecklingstryck för att tillgodose ökat behov med mindre resurser. Utmaning: teknikstress, hög sjukfrånvaro och ansträngande psykosocial arbetsmiljö, ny tekniska hjälpmedel i verksamheten.

Projektidé: Fas 1 Analys: med hjälp av kommunernas HR-stöd tas 1-3 enheter per kommun ut som deltagare i projektet. I analysfasen används chefer och ett urval medarbetare för att ta fram värdeskapande kompetensaktiviteter som syftar till att motverka teknikstress och dålig psykosocial arbetsmiljö samt stödja medarbetarnas deltagande i verksamhetsutvecklingen.
Fas 2: Genomförande av framtagna aktiviteter i analysfasen för de uttagna enheterna, chefer och medarbetare. (Utbildningskonsult upphandlas).
Fas 3: Avslutning: uppföljning av effekter och måluppfyllelse samt spridning av resultat.

I analysfasen genomförs en 0-mätning inom ett antal nyckeltal, tex. teknikstress. Efter genomförande av kompetensinsatser görs en ny mätning för att få underlag för effekten.