2020/00168 - Sida vid sida

Diarienummer:
2020/00168
Namn:
Sida vid sida
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2020/00168
Projektägare:
Föreningen Furuboda, Furuboda Kristianstad och Malmö
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
130
Projektperiod:
2020-10-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
13 491 411
Beviljat ESF-stöd:
6 341 033
Kontaktperson:
Patrik Ljungh
E-post:
patrik.ljungh@furuboda.se
Stödmottagare postnr:
29686
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Sammanfattning har förtydligats under beredning 2020- 05-05. Sida vid sida har som mål stärka och stödja individer med funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och långvarigt utanförskap på vägen mot arbete och studier. Målgruppen är individer mellan 18 – 35 år, som uppbär försörjningsstöd i Malmö stad, Kristianstads och Burlövs kommuner. Projektet sammanför aktiviteter som bygger självförtroende och egenmakt i en trygg och bekräftande miljö, med stöd i praktik, arbete och studier. Insatsen bedrivs nära deltagarna och nära de samarbetande parterna. En gemensam metod arbetas fram, som ökar individens möjligheter och minskar avbrott i individens process. Projektet utvecklar en metod som kallas Sida vid sida. Den tar sitt utgångsläge i gemensamt lärande och ömsesidig utveckling. Projektmedarbetare och deltagare jobbar nära tillsammans och delar varje steg i processen. Denna metod kombineras sedan med andra relevanta metoder, framför allt Supported employment/education. Projektet kommer att beröra 130 individer och ha som mål att hälften av dessa går vidare till arbete och studier. Det långsiktiga målet är en hållbar och meningsfull framtid, för projektets alla deltagare och för samhället.