2020/00168 - Sida vid sida

Namn:
Sida vid sida
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Föreningen Furuboda, Furuboda Kristianstad och Malmö
Projektnummer:
2020/00168
Planerat antal deltagare:
130
Projektperiod:
2020-10-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
14 714 918
Beviljat ESF-stöd:
6 915 737
Kontaktperson:
Patrik Ljungh
E-post:
patrik.ljungh@furuboda.se
Specifikt mål:
2.1

Sammanfattning har förtydligats under beredning 2020- 05-05. Sida vid sida har som mål stärka och stödja individer med funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och långvarigt utanförskap på vägen mot arbete och studier. Målgruppen är individer mellan 18 – 35 år, som uppbär försörjningsstöd i Malmö stad, Kristianstads och Burlövs kommuner. Projektet sammanför aktiviteter som bygger självförtroende och egenmakt i en trygg och bekräftande miljö, med stöd i praktik, arbete och studier. Insatsen bedrivs nära deltagarna och nära de samarbetande parterna. En gemensam metod arbetas fram, som ökar individens möjligheter och minskar avbrott i individens process. Projektet utvecklar en metod som kallas Sida vid sida. Den tar sitt utgångsläge i gemensamt lärande och ömsesidig utveckling. Projektmedarbetare och deltagare jobbar nära tillsammans och delar varje steg i processen. Denna metod kombineras sedan med andra relevanta metoder, framför allt Supported employment/education. Projektet kommer att beröra 130 individer och ha som mål att hälften av dessa går vidare till arbete och studier. Det långsiktiga målet är en hållbar och meningsfull framtid, för projektets alla deltagare och för samhället.