information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00166 - Mötesstugan

Projektnummer:
2020/00166
Projektägare:
Eksjö kommun, Tillväxt- och utvecklingssektorn
Namn:
Mötesstugan
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
16
Projektperiod:
2020-11-02 - 2022-06-30
Total projektbudget:
3 320 666
Beviljat ESF-stöd:
1 560 713
Kontaktperson:
Marie Ekedahl
E-post:
marie.ekedahl@eksjo.se
Stödmottagare postnr:
57531
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Projektet ska kartlägga och ta fram en tydlig, systematisk och välförankrad arbetsmodell som påbyggnad till HIAs SE-modell och till SFI, för att stärka individer som står långt från arbetsmarknaden, i deras möjligheter till arbete. Detta görs genom att skapa möten mellan och aktiviteter för individer, kommun, företag och föreningar via Mötesstugor där det bland annat finns en koordinator, för att träna språk, vara med i ett sammanhang och skapa kontakter. I mötena behandlas och diskuteras attityder från individer, företag, kommun och föreningar. På Mötesstugan analyserar koordinatorn individens befintliga kompetens samt hur individens egna drivkrafter och önskningar ser ut. Projektet kommer att resultera i starkare kontakter mellan kommun, företag, föreningar och organisationer inom kommunen vilket ska leda till förstärkning av möjligheter för individer att komma närmare arbete eller studier. Genom systematiken att kartlägga individens egna önskningar och kompetens, kommer en arbetsmodell skapas som möjliggör tydligare vägar till egen försörjning för individer i Eksjö kommun. För att belysa jämställdhetsperspektivet kommer riktade insatser göras under projektet för att medvetandegöra eventuella obalanser och vikten av att stärka jämställdhet mellan kön. För individen kommer en analys av befintlig kompetens dels innebära en bekräftelse i att bli sedd och förstådd, då ett erkännande av kompetensen kan leda till ett steg in på arbetsmarknaden. Alternativt utkommer en utbildningsplan, vilket även det, stärker individens position på arbetsmarknaden. Genom projektet kommer det även att bli tydligt för arbetsgivare var och hur snabbt ny personal kan finnas tillgänglig för en eventuell framtida arbetsväxling mellan företagen. För kommun som erbjuder praktikplatser, kommer projektet bidra med en kompetenshöjning vad gäller kunskap om hur ny personal med annorlunda bakgrund på bästa sätt kan komma in i arbetet samt kompetenshöjning via deltagande i attityd-workshops. På projektnivå kommer resultaten av systematisering och framtagning av arbetsmetoder vara förtydligande och underlätta för kommunala enheter samt externa aktörer att samverka. Metoderna kommer att vara överföringsbara till andra kommuner i länet och i andra regioner.