information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00163 - Ungdomssatsning skolnärvaro

Projektnummer:
2020/00163
Projektägare:
Ljungby kommun, Råd och service, socialförvaltningen, Ljungby kommun
Namn:
Ungdomssatsning skolnärvaro
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
30
Projektperiod:
2020-08-04 - 2022-02-28
Total projektbudget:
3 246 000
Beviljat ESF-stöd:
1 521 000
Kontaktperson:
Sofia Lagerbielke
E-post:
sofia.lagerbielke@ljungby.se
Stödmottagare postnr:
34183
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109
Utvärderingsrapporter:

Projektet syftar till att öka andelen ungdomar som fullföljer gymnasiet med godkända betyg. Projektet drar nytta av de erfarenheter som framkommit i tidigare projekt ex Plug in och kommer att arbeta med att stärka skolanknytningen för dessa ungdomar. För att stärka skolanknytningen kommer projektet samverka i de miljöer som ungdomar rör sig i. Projektledaren kommer att vara anställd under socialförvaltningens Råd och Service. Projektledaren kommer att samarbeta med behandlarna inom Råd och Service samt kommunens KAA.
Projektet kommer att ingå som en del i den större satsningen "Barnens bästa gäller- i Kronoberg" som är samverkan mellan länets 8 kommuner, Region Kronoberg, Polisen och idéburna organisationer. I Barnens bästa har det tagits fram ett material för att stärka samsyn och göra gemensam sak av barn och ungdomars situation. Projektet kommer att ingå som en del i detta arbete.

Projektet tidsram är med start augusti 2020 till och med 2022.