information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00156 - IRIS

Namn:
IRIS
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Lunds samordningsförbund, Lunds samordningsförbund
Projektnummer:
2020/00156
Planerat antal deltagare:
490
Projektperiod:
2020-09-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
24 960 190
Beviljat ESF-stöd:
11 731 219
Kontaktperson:
Bengt Selander
E-post:
bengt.selander@lund.se
Specifikt mål:
2.1

Tre samordningsförbund i Skåne län med 6 medlemskommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne, söker medel för projektet IRIS. Projektidén i aktuellt projekt är att, inom ramen för den finansiella samordningen, utveckla och tillämpa samordnade insatser från flera välfärdsaktörer för att möta individens förutsättningar och behov. Det huvudproblem vi har identifierat är att det finns många personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och är i behov av samordnat stöd, och dessa saknar rätt insatser för att komma till egen försörjning. Det krävs ett utökat individuellt stöd till individer för att förbättra förutsättningar för individer att närma sig eller få arbete. Många av de individer som är i behov av samordnat stöd har idag små möjligheter att tillgodogöra sig de insatser som myndigheterna erbjuder. Huvudsakliga metoder, på individnivå, som ska utvecklas i projektet är insatser i form av personligt stöd riktade till målgruppen. Insatserna avser framför allt individuellt utformat stöd mot studier eller arbete, genom bl a Supported Employment (SE) och Case Management (CM). På strukturell nivå ska samordningsförbundens roll för att skapa lösningar för aktuell målgrupp stärkas, bl a genom att samverkan mellan samordningsförbunden utvecklas. Samtidigt ska samverkan mellan myndigheterna för målgruppen stärkas för att öka förutsättningarna för sömlösa flöden. Målet är att 530 deltagare får ta del av projektets insatser inom ramen för fem olika delprojekt och att minst 30 procent av projektets avslutade deltagare (kvinnor och män) får en ökad egen försörjning genom arbete eller studier. 75 procent av projektets deltagare (kvinnor och män) ska ha gjort stegförflyttning mot arbete/studier.